Ekonomi Biliminin Tanımı ve Sınıflandırılması

Ekonomi Biliminin Tanımı ve Sınıflandırılması Bugün ekonomik faaliyet, geçmiş çağların küçük ölçülerinden artık tamamıyla çıkmış bulunmaktadır. Gerek işletme seviyesinde gerekse devlet faaliyetinde hedefler ve sayılar giderek büyümektedir. Ekonomi Biliminin tanımını bir veya birkaç cümle ile tam olarak yapmak güçtür. Çünkü yüzyıllar boyu sürekli gelişmiş, ilgi alanını genişletmiş ve birçok değişiklikler geçirmiştir. Bununla birlikte ekonomi biliminin çeşitli tanımlamaları yapılmış ve çalışma konusu saptanmaya çalışılmıştır. Okumaya devam et Ekonomi Biliminin Tanımı ve Sınıflandırılması

İhtiyaç (Gereksinim) Nedir?

Hayvancılık Ekonomisi: İhtiyaç (Gereksinim) Nedir? İnsan, gerek biyolojik olarak, gerekse sosyal olarak varlığını sürdürmek, bu varoluşu daha nitelikli bir hale getirmek, devamlı kılmak ve geliştirmek amacıyla sürekli bir çaba içerisindedir. İnsanın bu çabası kendisi dışındaki bir takım unsurların varlığıyla mümkün olabilmektedir. Bu unsurların yokluğu, insana çeşitli derecelerde açlık, susama, üşüme gibi rahatsızlık ve üzüntü verir; acı derecesinde duygular yaşatabilir hatta yaşamını yitirmesine neden olabilir. Varlıkları ise doyma, ısınma, müzik dinleme, modaya uygun giyinme gibi sevinç ve zevk duygusuna neden olur. Yokluklarında insana üzüntü ve acı veren, varlıklarında ise hoşnutluk ve sevinç duyguları yaratan bu unsurlara ihtiyaç denir. İnsanların gidermek istedikleri … Okumaya devam et İhtiyaç (Gereksinim) Nedir?

Ekonomi Bilimine Giriş

Hayvancılık Ekonomisi: Ekonomi Bilimine Giriş İnsanlar eskiden beri tasarrufa, tutumluluğa, sahip olunan kaynakları dikkatli ve ölçülü kullanmaya yönelik davranışları belirtmek için Ekonomi ve İktisat sözcüklerini kullanmıştır. Bu terimler, söz konusu insan davranışlarını tanımlamaları yanında; bir ülkenin bütün mal ve hizmet üretim faaliyetlerini (Türkiye Ekonomisi, ABD Ekonomisi, Japon Ekonomisi gibi.), insan ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçları karşılayacak araçlar ve kaynaklar ile bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalını tanımlamak amacıyla da kullanılmaktadır. Ekonomi sözcüğü kökenini Yunanca’daki oikos ve nomos sözcüklerinin birleşmesinden oluşan oikonomia sözcüğünden almaktadır. Ancak anlam açısından bu iki sözcük birbirini tam olarak karşılamamaktadır. Eski yunancada Oikonomia terimi ile ev ve çiftlik … Okumaya devam et Ekonomi Bilimine Giriş

Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri

Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri Bir piyasa yapısını monopolcü rekabet piyasası olarak tanımlayabilmek için belli başlı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler aşağıdaki biçimde açıklanabilir: Piyasada birbirinden bağımsız hareket eden çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Monopolcü rekabet piyasasında faaliyet gösteren çok sayıda firma olmasına rağmen bu sayı tam rekabetteki kadar çok değildir. Bundan dolayı monopolcü rekabet piyasasında yer alan firmaların herbiri piyasada belli bir paya sahiptir. Firmaların çok sayıda olması, monopolcü rekabet piyasasında firmaların üretilecek miktar ve fiyat konusunda anlaşarak birlikte hareket etmelerini zorlaştırır. Tam rekabet piyasasında piyasa fiyatı firmalar için veri iken, monopolcü rekabet piyasasında firmalar belli bir aralık … Okumaya devam et Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri

Kısa Dönemde Firmanın Kapanma ve Piyasadan Çıkma Kararı

Kısa Dönemde Firmanın Kapanma ve Piyasadan Çıkma Kararı Eğer piyasa fiyatı AVC’ye eşit olursa, firma değişken maliyetini karşılayabilmekte, ancak hiçbir çıktı düzeyi için sabit maliyetleri karşılayamamaktadır. Bu durumda, firma gelecekte fiyatların artacağına inanıyorsa, kısa dönemde üretimi geçici olarak durduracaktır. Örneğin; tatil yörelerindeki restoranlar, oteller ve kayak merkezleri gibi işletmeler tatil sezonunun dışında faaliyette bulunmazlar. Ancak bu piyasadan da çekip gitmezler. Sadece bir süre için işi geçici olarak bırakırlar. Grafik 7.6’da fiyatın 19.2 TL’ye düşmesi durumunda işletmenin nasıl davranacağı gösterilmektedir. Piyasa fiyatı AVC’nin minimum düzeyine eşitse, firma kısa dönemde işi geçici olarak kapatma, uzun dönemde ise sabit maliyetlerini karşılayamadığı için çıkma … Okumaya devam et Kısa Dönemde Firmanın Kapanma ve Piyasadan Çıkma Kararı

İktisada Giriş: Maliyet Eğrilerindeki Kaymalar

İktisada Giriş: Maliyet Eğrilerindeki Kaymalar Girdi fiyatlarının veya teknolojinin sabit kalmayıp değişmesi durumunda farklı uzun dönem maliyetlerle karşılaşırız. Girdi fiyatlarının düşmesi, belli bir üretim düzeyini gerçekleştirmek için katlanılan üretim maliyetlerini düşürecektir ve bu da uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin (LRAC’nin) aşağıya kaymasına yol açacaktır. Girdi fiyatlarının artması, belli bir üretim düzeyini gerçekleştirmek için katlanılan üretim maliyetlerini arttıracak ve bu da uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin (LRAC’nin) yukarıya kaymasına yol açacaktır. Üretim sürecinde kullanılan her bir yeni teknoloji bir öncekine göre daha etkin (verimli) olacağından dolayı teknolojik ilerleme de üretim maliyetlerini azaltıcı yönde etkiler. Budan dolayı da teknolojik ilerleme daha düşük … Okumaya devam et İktisada Giriş: Maliyet Eğrilerindeki Kaymalar

Üretim İmkanları Sınırı

Üretim İmkanları Sınırı Ekonomik ilişkileri açıklamada ve anlaşılır biçime getirmede modeller kullanılır. Üretim imkânları sınırı, ekonominin en önemli kavramlarından kıtlık, seçim (tercih) ve fırsat maliyeti gibi temel kavramları açıklamada kullanılan yararlı bir analitik modeldir. Bir ekonomide binlerce mal ve hizmet üretilmesine rağmen, ekonomideki üretimin iki geniş kategoride toplanabileceğini varsayalım. Bunların da tüketim malları ve yatırım malları olduğunu düşünelim, hatta kolaylık sağlamak amacıyla tüketim mallarını temsilen tereyağını ve yatırım mallarını temsilen bilgisayarı örnek mallar olarak seçelim. Tereyağı ve bilgisayar endüstrileri ekonominin tüm üretim faktörlerini kullanmaktadırlar. Üretim imkânları sınırı; mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum … Okumaya devam et Üretim İmkanları Sınırı