Ekonomi Biliminin Tanımı ve Sınıflandırılması

Ekonomi Biliminin Tanımı ve Sınıflandırılması

Bugün ekonomik faaliyet, geçmiş çağların küçük ölçülerinden artık tamamıyla çıkmış bulunmaktadır. Gerek işletme seviyesinde gerekse devlet faaliyetinde hedefler ve sayılar giderek büyümektedir. Ekonomi Biliminin tanımını bir veya birkaç cümle ile tam olarak yapmak güçtür. Çünkü yüzyıllar boyu sürekli gelişmiş, ilgi alanını genişletmiş ve birçok değişiklikler geçirmiştir. Bununla birlikte ekonomi biliminin çeşitli tanımlamaları yapılmış ve çalışma konusu saptanmaya çalışılmıştır.

Bir Cevap Yazın