Ekonominin Araştırma Konusu

Ekonominin Araştırma Konusu: Hayvancılık Ekonomisi

İnsanların ihtiyaçları ve arzuları sınırsızdır. Var olan isteklere her an yenileri eklenir. Ancak bütün insanların bütün isteklerinin karşılandığı bir dünya, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir hayaldir. Çünkü insan ihtiyaçlarını giderecek olan mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılabilecek üretim faktörleri sınırlı miktardadır; yani kıttır. Gereksinimleri karşılayan bu kaynaklar kıt olmasalardı onları elde etmek için hiçbir fedakârlık ve zahmete katlanmak gereği kalmayacak ve dolayısıyla ekonomik faaliyet söz konusu olmayacaktı. İnsanların günlük yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla harcadıkları çabanın temel nedeni onların kıtlık gerçeğiyle karşı karşıya kalmalarıdır. İşte ekonomik sorunun temelinde bu yatmaktadır. İnsanlığın ekonomik alandaki gayretlerinin tümü kıtlığın baskısını azaltmaya ve onu yenmeye yönelik çabalardır. Kıtlıkla savaş söz konusu olduğu zaman insan faaliyetinin ekonomik yönü ortaya çıkmaktadır. Kaynakların kıt olduğu bir dünyada bu kaynaklar çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin; su içilebilir, yemek pişirmekte kullanılabilir ya da temizliğe ayrılabilir. İnsan emeği, doğal kaynaklar ve sermaye de çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bu kıt kaynakların çeşitli kullanım alanlarına ne şekilde dağıtılacağını araştırmak ekonominin konusuna girmektedir. Kıt kaynakların çeşitli alanlarda kullanımı yani alternatif kullanımı söz konusu olmasaydı ekonomi bilimine gerek kalmazdı. Ancak her kaynak için çeşitli kullanım alternatifleri vardır ve insanlar bu alternatifler arasında seçim yapmak, tercihte bulunmak zorundadırlar. İşte ekonomi biliminin konusu aynı zamanda bu terihlerdir. Bu açıklamalar ışığında ekonomi bilimi ve konusu aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.

Ekonomi, insanların sonsuz olan gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan ve dünyada kıt olarak bulunan emek, sermaye, doğal kaynaklar gibi üretim faktörlerinin, çeşitli seçenekler arasında nasıl kullanılacağına ilişkin insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

Kısaca ekonomi, sınırlı kaynaklar ile sınırsız gereksinimlerin akılcı şekilde karşılanması sorununu araştıran bilimdir.

Bir Cevap Yazın