Kemalizm ve İslam Üzerinden Geçinenler

İslam üzerinden insanların duyguları ile oynayıp zenginliğine zenginlik katanlar olduğu gibi Kemalizm-Atatürkçülük üzerinden de kendi cebini dolduranlar mevcuttur. CHP’liler AKP’nin din ile insanları kandırdığını söylüyor. İyi de kardeşim CHP’nin AKP’den farkı ne peki? Onlarda Atatürkçülük üzerinden insanları kandırmıyor mu? Yani birini görürken diğerini görmemek nedir? Dürüst biri iki tarafında yanlışını bilir ve yanlışını söylemekten çekinmez. Cübbeli yanmaz kefen satar, Yılmaz Özdil’de 2500 TL’ye nutuk satar. Falanca hoca da yine aynı fiyata altın kaplama Kuran satar. Gördüğünüz gibi işte. Kaybeden Türk milleti kazanan ise tüccarlardır. Böyle insanların oyununa gelmeyen, körü körüne particilik yapmayın. Siyasi partiler her zaman kendi ceplerini doldurur, en … Okumaya devam et Kemalizm ve İslam Üzerinden Geçinenler

Hiperenflasyon Nedir?

Hiperenflasyon Nedir? “Dörtnala enflasyon” olarak da adlandırılan hiperenflasyon, paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimi olarak ifade edilir. Bir ülkede enflasyon oranının aylık %50 veya daha fazla yükselişe geçtiği durumlar hiperenflasyon olarak kabul edilir. Ayrıca Hiperenflasyon, enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki halidir. Örnek vermek gerekirse 1920 ler Almanya’sında paraların el arabasıyla taşınması, marketten 1 tane ekmek almak için markete el arabasının ağzına kadar para doldurularak gidilmesi bir hiper enflasyondur. Türk parasının da hızlıca değer kaybetmesi hiperenflasyona ortaya çıkarmaktadır. Hiperenflasyonun en önemli nedeni aşırı parasal genişlemedir. Merkez Bankası bağımsız olmayan devletlerde para politikasını da hükümet yönetir. İşte bu noktada … Okumaya devam et Hiperenflasyon Nedir?

Gençlerin Psikolojisi Bozuldu

Türkiye’de bir Türk gencinin hobi edinmesi zordur. Eskiden de zordu şimdi de zor hatta şimdi imkansız gibi bir şey. Bir genci kendine oyun konsolu alsa artan kurdan dolayı 10 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Şu an bunu 1 dolar 14 TL iken yazıyoruz. Kur arttıkça fiyatta artıyor. Yine bilgisayar parçaları da ateş pahası. Düşük sistem isteyen bir bilgisayar için bile 10 bin TL’yi gözden çıkarmak zorundasınız. Adam akıllı bisiklet için bile 2000 TL’yi gözden çıkarmalısınız. Bir kafeye gidip oturup kahve içseniz cebinizden 15 lira gibi bir para çıkıyor. Kamera alıp fotoğraf çekseniz keza yine 2-3 asgari ücretin toplamı kadar para … Okumaya devam et Gençlerin Psikolojisi Bozuldu

Büyük Tüketim Merkezlerinde Kasaplık Hayvan ve Et Pazarlaması

Büyük Tüketim Merkezlerinde Kasaplık Hayvan ve Et Pazarlaması Büyük tüketim merkezlerinde kasaplık hayvan ve et pazarlamasını, kasaplık hayvan ve et pazarlamasında etkili olan (komisyoncu, hayvan tüccarı ve toptancı kasap gibi) terminal pazarda pazarlama kuruluşlarının bulunup bulunmadığına ve etki derecelerine göre ayırmak mümkündür. Bu pazarlama kanalları Şekil 7.3’de sunulmuştur. Endüstriyel mezbahaya (kombina) hayvanlar köy toplayıcıları, hayvan tüccarları, besiciler, komisyoncular, toptancı kasaplar, perakendeci kasaplar gibi pazarlama kanallarından bir ya da bir kaçından geçerek gelmektedir. Büyük tüketim merkezleri genişledikçe; üretim merkezlerinden uzaklaşıldıkça, çeşitli ve değişik pazarlama hizmetlerine ihtiyaç doğmaktadır. Büyük tüketim merkezini besleyen üretici bölge ile terminal pazarın, pazar ile perakende satış noktalarının … Okumaya devam et Büyük Tüketim Merkezlerinde Kasaplık Hayvan ve Et Pazarlaması

Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması

Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması Tüketici araştırması tüketicinin sayısı, yeri, yaşı, eğitim düzeyi, cinsiyeti, gelir durumu ile davranış biçiminin ve nedenlerinin incelenerek belirlenmesidir. Tüketici araştırmasında yararlanılan başlıca araştırma metotları şöyledir. • Anket formları,• Mülakat (yüz yüze görüşme)• Örnekleme yöntemi Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Tüketici Araştırması

Ekonomi Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Ekonomi Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi Ekonomi bilimi, ekonomik problemleri iyi algılayabilmek ve onlar hakkında doğru bilgiler elde edebilmek için diğer bazı bilim dallarıyla ilişkilidir (Şekil 1.1). Bunların başında matematik, istatistik, sosyoloji, mantık, hukuk gelmektedir. Matematik ve istatistik ekonomi bilimine özellikle metot bakımından önemli yararlar sağlar. Özellikle matematik, ekonomik incelemelerde ve analizlerde başarı ile kullanılmaktadır. Son yıllarda ekonomik olayların incelenmesinde kullanılan ekonometri bunun en iyi örneğidir. Ancak şu da bir gerçektir ki, sosyal bir bilim olan ekonomi bilimine ait bütün olayların incelenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanmasında matematikten yararlanmak mümkün değildir. Hukuk ile olan ilişkiye gelince; her insan bir devletin uyruğunda yaşamakta olup, … Okumaya devam et Ekonomi Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Ekonominin Araştırma Konusu

Ekonominin Araştırma Konusu: Hayvancılık Ekonomisi İnsanların ihtiyaçları ve arzuları sınırsızdır. Var olan isteklere her an yenileri eklenir. Ancak bütün insanların bütün isteklerinin karşılandığı bir dünya, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir hayaldir. Çünkü insan ihtiyaçlarını giderecek olan mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılabilecek üretim faktörleri sınırlı miktardadır; yani kıttır. Gereksinimleri karşılayan bu kaynaklar kıt olmasalardı onları elde etmek için hiçbir fedakârlık ve zahmete katlanmak gereği kalmayacak ve dolayısıyla ekonomik faaliyet söz konusu olmayacaktı. İnsanların günlük yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla harcadıkları çabanın temel nedeni onların kıtlık gerçeğiyle karşı karşıya kalmalarıdır. İşte ekonomik sorunun temelinde bu yatmaktadır. İnsanlığın ekonomik alandaki gayretlerinin tümü kıtlığın baskısını azaltmaya ve … Okumaya devam et Ekonominin Araştırma Konusu

Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri

Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri Bir piyasa yapısını monopolcü rekabet piyasası olarak tanımlayabilmek için belli başlı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler aşağıdaki biçimde açıklanabilir: Piyasada birbirinden bağımsız hareket eden çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Monopolcü rekabet piyasasında faaliyet gösteren çok sayıda firma olmasına rağmen bu sayı tam rekabetteki kadar çok değildir. Bundan dolayı monopolcü rekabet piyasasında yer alan firmaların herbiri piyasada belli bir paya sahiptir. Firmaların çok sayıda olması, monopolcü rekabet piyasasında firmaların üretilecek miktar ve fiyat konusunda anlaşarak birlikte hareket etmelerini zorlaştırır. Tam rekabet piyasasında piyasa fiyatı firmalar için veri iken, monopolcü rekabet piyasasında firmalar belli bir aralık … Okumaya devam et Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri

Azalan Maliyetli Endüstrinin Uzun Dönem Arzı

Azalan Maliyetli Endüstrinin Uzun Dönem Arzı Uygulamada çok nadir rastlanılmasına karşın, bazı endüstrilerde genişleme olduğunda, firmalar daha düşük faktör fiyatlarıyla karşılaşmaktadır. Örneğin, kişisel bilgisayar miktarı arttıkça, firmalar artan miktarlarda mikroçip satın alacaktır. Mikroçip piyasasındaki ölçek ekonomileri nedeniyle, çip fiyatları düşecektir. Böyle bir durumda piyasa genişledikçe ATC eğrisi aşağıya kayacaktır. Piyasadaki ürüne olan talepteki artış talep eğrisini D1’den D2’ye kaydıracaktır. Piyasadaki mevcut firmalar başlangıçta normal kârla çalışırken, bu değişmeyle ekonomik kâr etmeye başlayacaktır. Bu gelişme piyasaya yeni firmaların girmesine neden olacaktır. Bunun yanında piyasa genişledikçe girdi fiyatları düşecektir. Bu gelişme piyasaya giren firma sayısını daha da arttırırken, aynı zamanda varolan firmaların … Okumaya devam et Azalan Maliyetli Endüstrinin Uzun Dönem Arzı

Tarımsal Destekleme Fiyatları

İktisada Giriş: Tarımsal Destekleme Fiyatları Dünyanın pek çok ülkesinde, tarım kesimini kalkındırmak amacıyla tarımsal ürünleri destekleme fiyat politikaları uygulanır. Tarımsal destekleme politikalarının daha çok ülke ekonomisi için kritik ürün niteliği taşıyan çay, tütün, pamuk vb. ürünler için uygulandığı görülmektedir. Tarımsal destekleme fiyatı da aynen asgari ücret düzeyi politikasında olduğu gibi bir taban fiyat uygulamasıdır. Bu uygulama, hükûmetçe belirlenen bir fiyat düzeyinin altında piyasada işlem yapılmasını engellemektedir. Tarımsal destekleme fiyatını çay piyasası yardımıyla örneklendirmeye çalışalım. Öncelikli olarak hükûmetin piyasaya müdahale etmediği ve görünmez elin çalıştığı bir çay piyasası düşünelim. Bu varsayımlar altında, arz ve talep kanunları çerçevesinde elde edilecek çay arz … Okumaya devam et Tarımsal Destekleme Fiyatları

İktisada Giriş: Talebin Fiyat Esnekliği

İktisada Giriş: Talebin Fiyat Esnekliği Talebin fiyat esnekliği, bir malın talep edilen miktarının bu malın fiyatına karşı duyarlılığının ölçüsüdür. Bunu kısaca talep esnekliği ya da sadece esneklik terimleriyle de ifade edebiliriz. Talebin fiyat esnekliği, belirli bir talep eğrisi ya da talep şedülü ile ilişkilidir. Belirli bir talep eğrisi için malın fiyatı dışındaki diğer şeylerin değişmediği kabul edilir. Geçerli olan fonksiyonel ilişkiye göre (talep yasasına göre); fiyat arttığı zaman tüketicilerce talep edilen miktar azalır, fiyat düştüğü zaman tüketiciler tarafından talep edilen miktar artar. Ancak bu yasa veri bir fiyat değişikliğine olan duyarlılığın büyüklüğü konusunda fazla bir bilgi vermez. Bir malın fiyatı … Okumaya devam et İktisada Giriş: Talebin Fiyat Esnekliği

Marjinal Fayda ve Bireyin Talep Eğrisinin Elde Edilişi

Marjinal Fayda ve Bireyin Talep Eğrisinin Elde Edilişi Kardinalist fayda yaklaşımının bu basit modelini kullanarak, tüketici talep eğrisini elde edebiliriz. Grafik 2.6’da x malı için toplam fayda ve marjinal fayda eğrileri çizilmiştir. Toplam fayda x3’de maksimuma ulaşırken, bu düzeye kadar marjinal fayda pozitif değerler almaktadır. Marjinal faydanın bu pozitif kısmı tüketici talebi ile ilişkilidir. Gerçekte MUx’in bu pozitif kısmı bireyin talep eğrisidir. Örneğin Px 1 fiyatında faydasını maksimize eden tüketici x1 kadar tüketim yapmalıdır. Px 2 fiyatında x2 kadar tüketmelidir. Bu fiyatlarda başka bileşimlerin olması maksimizasyonu sağlamaz. Grafikte x’in marjinal faydası parasal değerlerle ölçülmektedir. Yani bir birim daha fazla x … Okumaya devam et Marjinal Fayda ve Bireyin Talep Eğrisinin Elde Edilişi

Artan Fırsat Maliyet

İktisada Giriş: Artan Fırsat Maliyet Tablo 2.1’de gözlemlenen üretim olanakları, ekonominin bütünü için fırsat maliyeti kavramını açıklamaktadır. Daha fazla bilgisayar üretmenin fırsat maliyeti, vazgeçilen tereyağı miktarıdır. Örneğin, toplum üretim faktörlerinden bir kısmını tereyağı üretiminden bilgisayar üretimine kaydırdığında, D noktasından E noktasındaki bileşime geldiğinde 200 milyon ton tereyağı üretiminden vazgeçerek, 100 milyon adet fazladan bilgisayar üretebilmiştir. Yani ekonomi D noktasında iken 100 milyon adet daha fazla bilgisayar üretmenin fırsat maliyeti 200 milyon ton tereyağıdır. Tabloda fırsat maliyeti konusunda gözlemlenen önemli bir durum, artan fırsat maliyetidir. Çünkü gözlemlerde sırasıyla aşağı doğru inildikçe bilgisayar üretimi artmaktadır. Bu artışların 100’er birimlik (milyon adetlik) olduğu … Okumaya devam et Artan Fırsat Maliyet

İktisadın Yöntemi

İktisadın Yöntemi İktisadi tercihlerin nasıl yapıldığı ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerinin neler olduğunu açıklayabilmek amacıyla, iktisatçıların teoriler (veya modeller) geliştirmesi iktisadi analiz olarak adlandırılır. Bir iktisadi teori veya model sözel olarak açıklanabileceği gibi grafiksel ve matematiksel olarak da geliştirilebilir. Bir iktisadi teori veya iktisadi model, gerçek yaşamla ilgili tespitlerde bulunabilmek amacıyla kullanılan iktisadi ilişkilerin basitleştirilmiş biçimde ifade edilmiş versiyonudur. Bir teori veya model, incelenen sorunun önemli unsurlarını kapsar ve her ayrıntıyı içermek zorunda değildir. Aslında bir teori ne kadar fazla detaya inerse, anlaşılması o derece güçleşir ve büyük bir olasılıkla kullanışsız hâle gelir. Yaşadığımız dünya son derece karmaşık ilişkilerden oluşmaktadır. … Okumaya devam et İktisadın Yöntemi

Ekonomik Aktörler Kimlerdir?

Ekonomik Aktörler Kimlerdir? Hanehalkı: Aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan tüm insanlardır. Firmalar: Üretici kaynakları kullanan ve ne üretileceğini kararlaştıran şahıs şirketinden devlete kadar bütün üretici birimlerdir. Devlet: Ekonomide gerekli düzenlemeleri yapan, piyasalara üretici ve tüketici olarak katılabilen ve de vergi toplama ayrıcalığına sahip oluşum. Bir ekonomide dört tür aktör ya da katılımcı söz konusudur: Hanehalkı, firmalar, devlet ve yabancılar. Bu iktisadi aktörler içerisinde kilit konumunda olan hanehalkıdır. Bir tüketici birim olarak hanehalkı mal ve hizmet talep ederken, kaynak sahibi birim olarak da iş gücü, toprak ve sermayeyi firmalara, devlete ve yabancılara arz eder. Firmalar, devlet ve … Okumaya devam et Ekonomik Aktörler Kimlerdir?

Temel İktisadi Sorun

Temel İktisadi Sorun Bir an için günlük yaşamınızı düşünmenizi istiyoruz sizden. Yani, gün içinde yaptıklarınızı, elde ettiklerinizi ve edemediklerinizi, çevrenizde gün içinde gelişen olayları düşünün bir an için. Şu anda sahip olmayı istediğiniz ama sahip olamadığınız bir şey var mı? Ya da şu anda sahip olduğunuz ama daha fazlasına sahip olmayı istediğiniz bir şey? Eğer bu sorulara verdiğiniz cevap “Hayır” ise sizi kutlarız. Ya “bir lokma-bir hırka” yaşam biçimini ve felsefesini içine sindirmiş bir ulu kişisiniz ya da Sabancı ailesi ile yakın bir akrabalık ilişkiniz var. Sizin dışınızda kalan herkes, yani bizler, yaşam standardımızın sınırlarını sürekli zorlama ihtiyacı içindeyiz. Bir … Okumaya devam et Temel İktisadi Sorun

İktisadı Neden Öğrenmeliyiz?

İktisadı neden öğrenmeliyiz? İktisadı öğrenmenin bir nedeni, içinde yaşanılan dünyayı anlamaktır. Bu dünyada bazı ülkeler refah içinde yaşarken, neden diğer ülkeler açlık çekmektedirler? Bazı ülkelerde enflasyon oranı çok yüksek iken, neden bazı ülkeler istikrarlı fiyatlara sahiptirler? Bazı dönemlerde iş bulmak daha kolay iken, neden bazı dönemlerde çok zordur? Bazı piyasalarda çok sayıda firma faaliyette bulunurken, neden bazı piyasalarda bir ya da iki firma faaliyette bulunmaktadır? Bazı ulaşım araçları için gidiş dönüş bileti neden tek yöne kıyasla daha ucuzdur? Piyasaya girişler kolay olduğunda neden rakipler fiyatlarını düşük tutmaktadırlar? İşte ekonominin yanıtlamaya çalıştığı sorulardan birkaçı bunlardır. Diğer bir neden ise, iktisadı öğrenmek … Okumaya devam et İktisadı Neden Öğrenmeliyiz?

Küresel Kaynak Kullanımı

Küresel Kaynak Kullanımı Dünya üzerinde ticarette başarılı olan ülkelere bakıldığında bu ülkelerin rekabeti en etkin kullanan, küresel serbest piyasa ekonomisinden en çok kâr elde eden, küresel üretimde en etkili olan ve uluslararası ticarete en çok yönelmiş olan ülkeler olduğu görülmektedir. Küresel kaynak kullanımı da bu noktada ülkeler için önemli olmaktadır. Kaynak kullanımı (sourcing), satın alma ya da tedarik olarak da adlandırılmaktadır ve ürün, malzeme ve hizmetlerin kimden ve nereden tedarik edileceği konusunda kararların alındığı sürece verilen isimdir. Küresel kaynak kullanımı ise (global sourcing), mal ve hizmetlerin jeopolitik sınırlar arasında oluşturulan pazarlardan temin edilmesidir. Küresel kaynak kullanımının en önemli nedenleri arasında … Okumaya devam et Küresel Kaynak Kullanımı