Ekonomi Bilimine Giriş

Hayvancılık Ekonomisi: Ekonomi Bilimine Giriş

İnsanlar eskiden beri tasarrufa, tutumluluğa, sahip olunan kaynakları dikkatli ve ölçülü kullanmaya yönelik davranışları belirtmek için Ekonomi ve İktisat sözcüklerini kullanmıştır. Bu terimler, söz konusu insan davranışlarını tanımlamaları yanında; bir ülkenin bütün mal ve hizmet üretim faaliyetlerini (Türkiye Ekonomisi, ABD Ekonomisi, Japon Ekonomisi gibi.), insan ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçları karşılayacak araçlar ve kaynaklar ile bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalını tanımlamak amacıyla da kullanılmaktadır. Ekonomi sözcüğü kökenini Yunanca’daki oikos ve nomos sözcüklerinin birleşmesinden oluşan oikonomia sözcüğünden almaktadır. Ancak anlam açısından bu iki sözcük birbirini tam olarak karşılamamaktadır. Eski yunancada Oikonomia terimi ile ev ve çiftlik idaresine ilişkin kurallar tanımlanmaktadır. Oikos; bir kimsenin esirleri, karısı ve çocuklarıyla birlikte bütün mal varlığını ifade etmektedir. Nomos; ise idare anlamına gelmektedir. Bununla birlikte Yunan filozofları servet ve kazanç sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti oikonomia ile değil khrêmatistik sözcüğüyle ifade etmişlerdir. Günümüzde kullanılan ve kökenini Eski Yunancadaki oikonomia’dan alan Ekonomi terimine sonraki çağlarda Avrupalı yazarlar tarafından bu günkü anlamına yakın anlamlar yüklenmiştir. Bunlardan Fransız yazar Antoin de Montchrêtien 1615 yılında ekonomi ve siyaset sözcüklerini de birleştirerek êconomie politique ifadesini kullanmıştır. Onsekizinci yüzyıla gelindiğinde ülkenin refah ve zenginliği üzerinde yeni tezler ortaya koyan Fransız fikir adamlarına êconomiste denilmiştir. Türkçe’de ise bu bilim koluna servet ilmi ve ilmi serveti milel terimi kullanılmışsa da sonraları bunların yerine İktisat ilmi denmeye başlanmıştır. Günümüz Türkçesi’nde ise iktisat veya ekonomi sözcükleri aynı anlamda kullanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın