Etiket arşivi: harran üniversitesi

Harran Ekolü

Dünyada’ki üç büyük felsefe ekolünden birisi”Harran Ekolü”dür. Şehrin adının ilk geçtiği buluntular MÖ 2250 yıllarına ait Ebla’da bulunan çivi yazılı tabletlerdir. Bu tabletlerde şehir “Ha-ra-an” olarak adlandırılmaktadır. MÖ 2. binyıl başlarına tarihlenen ve Kültepe’yle Mari’de bulunan çivi yazılı tabletlerde ise kentin adı “Har-ra-na” veya “Ha-ra-na” diye geçmektedir. Kentin adı Sümercede ve Akatçada “seyahat” veya “kervan” anlamına gelen “haran-u” sözcüğünden gelmektedir. Bazı kaynaklar ise bu sözcüğün “kesişen yollar” veya “şiddetli sıcak” anlamına geldiğini öne sürmektedir. İlkçağ’dan beri varlığı bilinen Harran Üniversitesi dünyaca ünlü birçok bilgin yetiştirmiştir. Yunan filozoflarının kitaplarını Arapça’ya çeviren 821 doğumlu Sabit bin Kurra, Dünya ve Ay arasındaki uzaklığı doğru hesaplayan Battani, maddenin bölünebilen en küçük parçasının müthiş bir enerji ile parçalanarak Bağdat gibi bir şehri yok edebileceğini söyleyen Cabir bin Hayyan Harran’daki okullarda yetişmiştir. Akdeniz ile Dicle Nehri civarındaki ovalar arasındaki konumu nedeniyle şehir bir ticaret merkezi olma özelliği kazanmıştır. Kent, ay tanrıçasına adanmıştır. Kuran’ı Kerim’de adı geçen Nuh’un kavmi olarak kabul edilen ve ehli kitaptan sayılan Sabii’lerin ana vatanı olarak kabul edilir. 11. yüzyılda Şii ayaklanması sırasında Sabii’ler kıtlık ve ayaklanmada tapınaklarını kaybetmişler ve yeryüzünden silinmişlerdir, yerlerine Arap Numayri kavmi yerleşmiştir. Harran, Türkiye’nin Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir. Suriye sınırına yakın olan bir ilçedir. Şanlıurfa’ya 44 kilometre uzaktadır.