Deizm Nedir? Deistler Neden Dinlere İnanmaz?

Deizm Tanrı’nın varlığını kabul eden ama dinlere ve peygamberlere inanmayan insan topluluklarının düşüncesini yansıtan bir tanımdır. Deizme gönül vermiş birine deist denir. Türkiye’deki deistler genelde maddelerin gerçekçiliğinden dolayı dinleri reddedip sadece Tanrı’ya inanırlar.

1- Tüm dinlerin insanlar tarafından uyduruldukları,
2- Müslümanlığın, Yahudiliğin bir başka versiyonu olduğu ve Yahudi kültüründen beslendiği.
3- 4 büyük kitabın (Orta Doğu Çöl Kitapları) insanlar tarafından yazıldıkları.
4- “Peygamber” adı verilen kişilerin, Yahudi asıllı birer düşünür, lider, kral oldukları.
5- Mucizelerin “peygamber” denilen kişileri yüceltmek maksadıyla insanlar tarafından uydurulan birer efsane oldukları.
6-Melek, Cin, Şeytan gibi varlıkların, mitolojik varlıklar olduklarından dolayı.

Deizm Türkiye’de Ateizm ile karıştırılmaktadır ama deistler ateist değildir. Ateizm Tanrı tanımazlık demektir. Deislter Tanrı’yı tanır ve ona inanırlar. Deistler sadece dinlere ve peygamberlere inanmazlar. Deist olmak için, liberal, demokrat, sağcı, solcu, komünist, faşist, ırkçı, sosyal demokrat olmaya gerek yoktur. Deizm sadece Tanrı’nın varlığını kabul eden ve dinlere inanmayan kişi demektir. Deizmin politik, siyasi bir düşünce ile ilgisi yoktur. Bir solcu da deist olabilir bir kapitalistte.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerde deizm ve ateizmin yaygınlaştığı iddialarına ilişkin, “Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın.” dedi.

Türkiye’de diyanet işleri başkanlığı deizmi tehlike olarak görmüştür çünkü insanların elinin altında internet vardır ve gerçek bilgiye rahatça ulaşıyor. Kuran’ı Türkçe olarak okuyup kendi kararlarını verebiliyorlar. Türkiye’de deizm artmaktadır. Bununla birlikte Türklerin eski inancı olan Gök Tanrı dinine iman edenlerde artmaktadır. Gök Tanrı’ya iman edenler daha çok Türklüğe sarılırken Ateistler ve Deistler de Türklüğe sarılma oranı azdır. Lakin İslam’ı bırakan çoğu insanda Arap kültüründen hızlı bir uzaklaşma görülmektedir ancak diğer bir tehlike olan batılılaşma-yunanlılaşma tehlikesi de aynı düzeyde artmaktadır. Bir taraf Müslüman olurken Araplaşıyor diğer taraf ise Ateist olurken Yunanlaşıyor. Tabii bu her Ateist veya Müslüman için geçerli değildir ama çoğunluk böyledir. Deistlerde ise Türkleşme-Türk kültürüne yakınlaşma oranı Ateistlere göre daha çoktur. Ama deizme gönül veren kişilerin bazıları daha sonra ateizme kayabilmektedir.

Bir Cevap Yazın