Belirteç Yardımcılı Seleksiyon Ve Çiftlik Hayvanlarında Kullanımları

Belirteç Yardımcılı Seleksiyon Ve Çiftlik Hayvanlarında Kullanımları Hayvan yetiştiriciliğinde eldeki hayvanlardan olası en üstün verimin alınması hem genotipin geliştirilmesini hem de çevre şartlarının iyileştirilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla seleksiyon ve bazı birleştirme sistemleri kullanılmaktadır. Seleksiyon, bir populasyon içerisinde istenilen karakterler yönünden üstün verim özellikleri taşıyanlara, taşımayanlara oranla daha fazla üreme fırsatı verilmesidir. Geleneksel olarak bu işlemler ele alınan karakter yönünden verim düzeylerine bakılarak yapılır. Ancak verim düzeylerine bakılarak yapılan seçimin başarılı olabilmesi için o karakterin kalıtım derecesinin (h2), yüksek olması gereklidir. Kalıtım derecesi yüksek olduğunda çevrenin fenotipik varyasyon üzerine etkisinin düşük olduğunu göstermektedir. Böylece ilgilenilen karaktere ait genler hakkında herhangi bir … Okumaya devam et Belirteç Yardımcılı Seleksiyon Ve Çiftlik Hayvanlarında Kullanımları

Arz ve Talep Eğrilerinin Birlikte Kayması

Arz ve Talep Eğrilerinin Birlikte Kayması İlk olarak, piyasa arz ve talep eğrilerinin eş anlı olarak aynı yönde kaydığı durumda piyasa dengesinin nasıl değişeceğini irdeleyeceğiz. Mesela bir ekonomide üretim maliyetlerinde bir düşüşün ve aynı zamanda da tüketici gelirlerinde bir artışın meydana geldiğini varsayalım. Üretim maliyetlerindeki düşüş üreticilerin daha yüksek potansiyel kâr elde etmesine ve aynı harcama düzeyi ile daha fazla mal veya hizmet üretip piyasaya arz etmesine imkân tanır iken, tüketici gelirlerindeki artış her fiyat bir düzeyinde ilgili mal veya hizmetten tüketicilerin daha fazla miktarlarda satın almasına (talebin artmasına) neden olacaktır. Arz ve talepte yaşanacak olan bu artışların piyasa denge … Okumaya devam et Arz ve Talep Eğrilerinin Birlikte Kayması

İktisada Giriş: Piyasa Arz Eğrisi

İktisada Giriş: Piyasa Arz Eğrisi Gerçek hayatta genellikle bir mal veya hizmeti piyasada arz eden firma sayısı tek bir tane olmayıp çok sayıda firma olduğuna göre, bu firmaların belli fiyat düzeylerinin her birinde arz etmeye hazır oldukları mal veya hizmet miktarlarının toplamı ilgili mal veya hizmete ait piyasa arz eğrisini verecektir. Piyasa arz eğrisi firma arz eğrilerinin her bir fiyat düzeyi için yatay toplamı sonrasında elde edilmektedir. Piyasa arz eğrisi, firma arz eğrilerinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Aşağıdaki Tablo 3.4’te iki firmanın (üreticinin) olduğu bir piyasa için firma arz şedüllerinden hareketle piyasa arz şedülünün elde edilişi açıklanmaktadır. Grafik 3.6’da ise, Tablo … Okumaya devam et İktisada Giriş: Piyasa Arz Eğrisi

Bireysel Talep Şedülü ve Bireysel Talep Eğrisi

Bireysel Talep Şedülü ve Bireysel Talep Eğrisi Diğer faktörler sabitken, belli bir zaman diliminde bir tüketicinin bir mal veya hizmetten farklı fiyat düzeylerinde satın almaya hazır olduğu miktarları gösteren tabloya bireysel talep şedülü denir. Tablo 3.1’de tüketici Z’nin bireysel talep şedülü gösterilmektedir. Tüketici Z’nin bireysel talep şedülü, beş farklı fiyat düzeyinde tüketici Z’ nin satın almaya hazır olduğu X malı miktarlarını göstermektedir. Şedülde yer alan her bir satır X malının farklı fiyat ve talep kombinasyonlarını vermektedir. Bu şedüle göre; a kombinasyonunda X malının birim fiyatının 27 TL olduğunda Z tüketicisi X malından 25 adet satın almak istemekte, b kombinasyonunda X … Okumaya devam et Bireysel Talep Şedülü ve Bireysel Talep Eğrisi

Havayolu Taşımacılığı

Küresel Yük Taşımacılığı Modları: Havayolu Taşımacılığı Havayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığna göre daha kısa bir geçmişe sahiptir. Havayolu taşımacılığının en önemli yönü yük ve yolcu trafiğini aynı araçta birleştiriyor olmasıdır. Havayolu taşımacılığı aynı zamanda son yüzyılın lojistik alanında gerçekleşen en büyük gelişmesidir. Birkaç yüzyıl öncesine kadar hiç bilinmeyen bir taşımacılık türü olan havayolu taşımacılığı, günümüzde dünya ticaretinin %34’ünün gerçekleştirildiği bir taşımacılık türü haline gelmiştir. İlk profesyonel havayolu taşımacılık organizasyonu olarak bilinen Uluslararası Hava Kargo Birliği (TIACA)’ ne göre hava kargo taşımacılığındaki bu hızlı gelişimin temel nedenleri şu şekilde sıralanablir • Havayolu ticaretinin serbestleştirilmiş olması,• Dünya ticaret antlaşmalarının neden olduğu küresel bağımsızlık,• … Okumaya devam et Havayolu Taşımacılığı

Youtube Kanalı İle Birlikte Yürütüldüğünde Size TYT Ve AYT Sınavlarında Derece Yaptıracak Kitaplar

Aşağıya edindiğim tecrübelerim sonucunda netlerimin artmasını sağlayan kanal ve birlikte kullandığım kitapları bırakıyorum. Kenan Kara İle Geometri ve Acil TYT AYT Geometri Soru Bankası Gerçekten zor bir kitap olduğunu söylemeliyim ancak konu anlatımı sayesinde daha anlaşılabilir sorular oluyor. – Açıkçası konu anlatımı yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir. – Yine çözümler de bu kanalda bulunmaktadır. Kitap hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyenler için: https://turkcemalumatlar.com/2020/12/11/2021-tyt-geometri-kaynak-onerileri/ https://turkcemalumatlar.com/2020/12/16/2021-ayt-geometri-kaynak-onerileri/ Daha fazla Geometri kanal önerisi için: https://turkcemalumatlar.com/2020/09/02/2021-tyt-geometri-kanal-onerileri/ https://turkcemalumatlar.com/2020/09/03/2021-ayt-geometri-kanal-onerileri/ 2. Selin Hoca ve Limit TYT AYT Biyoloji El Kitabı ve Limit TYT AYT Biyoloji Soru Bankası Biyoloji çoğunlukla bilgi odaklı olduğundan neredeyse soru bankası sayısı kadar konu … Okumaya devam et Youtube Kanalı İle Birlikte Yürütüldüğünde Size TYT Ve AYT Sınavlarında Derece Yaptıracak Kitaplar

Aa Lav Akıntıları

Aa Lav Akıntıları Aa lav akıntılarının pürüzlü ve çatlaklı bir yüzeyi vardır. Bu alıntılar, daha yoğun lavdan oluşur ve Pahoehoe lava kıyasla daha yavaş akar. Lav akarken, yüzey iri parçalar biçiminde kırılır ve içindeki gazlar açığa çıkar. Kırılan parçalar, sıvı durumunu koruyan lav akıntısının iç kısmı ile birlikte sürüklenir. Bir aa akıntısının kenarları ve önü tank paletlerine benzer bir biçimde ilerler: Akıntının önündeki soğumuş parçalar dönerek lavın altına girer, ilerlemekte olan lav bunların üstünden geçer. Katılaşmış aa lavının yüzeyi pürüzlüdür ve yanmış kömür yığınlarını andırır. Okumaya devam et Aa Lav Akıntıları

Soğumuş Kalbim Sizi İşitmiyor Artık

Yattığım yeni klinik beni tedavi etmekte birincisinden daha başarılı olamadı; oradan ancak uzun yıllar sonra çıkabildim. Nihayet Paris’e dönmek üzere bindiğim trende, bir zamanlar Guermantes tarafında keşfeder gibi olduğum, sonra Tansonville’de, her gün gece geç vakitte yenen akşam yemeğinden önce Gilberte’ le yaptığımız gezintilerde daha da üzülerek fark ettiğim ve Tansonville’den ayrılmadan bir gün önce, Goncourt günlüğünden birkaç sayfa okurken edebiyatın boşluğu ve yalancılığıyla aşağı yukarı özdeleştirdiğim, edebi yetenekten yoksun olduğum düşüncesi, bana özgü bir kusur olarak değil de, inanmış olduğum idealin yokluğu olarak bakıldığında belki daha az acı veren, ama daha kasvetli olan ve çok uzun zamandır aklıma gelmemiş … Okumaya devam et Soğumuş Kalbim Sizi İşitmiyor Artık

Eski Dostlardan Fikir Alın

Eski dostlar çok iyi fikir kaynaklarıdır. Onları kişili­ğinizin bir başka yönü olarak değerlendirin. Seçenekler ve deneyimler görüş açınızı değiştirmeden önce muhtemelen birçok ortak noktanız olmuştur. Eski bir arkadaşınızı çağırın ve çözümünüzü tartışın. Onun deneyimlerinin çözümünüze bakışını nasıl etkilediğini not edin. Onun bazı fikirlerini çözümünüzle birleştirin. Montana’da bir çiftlikte yaşayan arkadaşınız, kendisi bu tür yerlerde pek az zaman harcadığı için, sanal market fikrinizi değerlendirmek bakımından mükemmel bir kimse olabilir. Okumaya devam et Eski Dostlardan Fikir Alın

Deizm Nedir? Deistler Neden Dinlere İnanmaz?

Deizm Tanrı’nın varlığını kabul eden ama dinlere ve peygamberlere inanmayan insan topluluklarının düşüncesini yansıtan bir tanımdır. Deizme gönül vermiş birine deist denir. Türkiye’deki deistler genelde maddelerin gerçekçiliğinden dolayı dinleri reddedip sadece Tanrı’ya inanırlar. 1- Tüm dinlerin insanlar tarafından uyduruldukları, 2- Müslümanlığın, Yahudiliğin bir başka versiyonu olduğu ve Yahudi kültüründen beslendiği. 3- 4 büyük kitabın (Orta Doğu Çöl Kitapları) insanlar tarafından yazıldıkları. 4- “Peygamber” adı verilen kişilerin, Yahudi asıllı birer düşünür, lider, kral oldukları. 5- Mucizelerin “peygamber” denilen kişileri yüceltmek maksadıyla insanlar tarafından uydurulan birer efsane oldukları. 6-Melek, Cin, Şeytan gibi varlıkların, mitolojik varlıklar olduklarından dolayı. Deizm Türkiye’de Ateizm ile karıştırılmaktadır … Okumaya devam et Deizm Nedir? Deistler Neden Dinlere İnanmaz?