Türkçe Konuşan Moğol Diyorlar

19.yüzyılda yaşamış Azerbaycanlı tarihçi Abbaskulu Ağa Bakıhanov “Gülistani İrem” eserinde yazıyor :

Şemahı ile Kudyal (şimdiki ismi Kuba) şehirleri arasındaki yörede örneğin Şirvanda: Hovz, Lahıç ve Koşunlu, Kubada : Bermek, Şampara, Buduğun aşağı kısmı ve Tüm Baküde 6 terekeme köyü hariç tüm ahali tat dilinde konuşuyor. Bellidir ki bunların da kökeni farsdır. Kubanın Batı kısmı kendi dili olan Hınalık köyünden başka- Samur ve Kür civarı ve Tabasaranın Dere ve Ahmerli isimli iki yöresi farklı şiveleri olan kendi dillerinde (lezgiceyi kastediyor) konuşuyorlar. Bunlar türkçe konuşan ahaliyi moğol diye isimlendiriyorlar.

Abbaskulu Ağa Bakıhanov, Gülistan-i İrem, s.30. Bakü 1951

Bir Cevap Yazın