Türkçülük Yaptı Diye İşinden Kovuldu!

Türkçülükle suçlanarak işinden atılmış Azerbaycanlı eğitimci ve gazeteci Hasanbey Zerdabi “dil davası” makalesinde yazıyor :

“Bakü köylerinde ahali son zamana kadar tat dilinde konuşuyorlar ve hala da köylerin çoğu tatca konuşuyor. Fakat çoğu türk dilinde de konuşuyorlar, Burada da tatlar türkleşiyor. Sadece Lenkeran vilayetinin Talış yöresinde (türkleşmemekte olan) tatlar kalmaktadırlar ki onları da civardakı türkler tedricen türkleştirecekler.”

Hasanbey Zerdabi, Dil Davası. Hayat gazetesi 12ci sayı. 12 january 1906

Fotoğrafta ortadaki Hasenbey Zerdabi, onun sağındaki İsmail bey Gaspiralı

Bir Cevap Yazın