Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Programın Amacı: Her türlü sağlık kuruluşunda çalışabilecek, bilgisayar kullanımı ve sağlık ekipman kullanımı konusunda yeterli elemanların yetiştirilmesidir. Sağlıkta Bilgi Sistemlerine ait teknolojilerin hızla gelişmesi bu alanda bilişime verilen önemin de hızla artmasına sebep olmuştur. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği; genel anlamda bilgisayar programcılığına benzemekte; zira bilgisayar programcılığı bölümü kapatıldıktan sonra o bölümün yerine açılmış ve benzer dersler işlenmeye devam etmektedir. Ancak bilgisayar programcılığı bölümü derslerinin yanında sağlık bilgi sistemleri ile ilgili dersler de eğitim programı içerisinde bulunmaktadır.

Çalışma Alanları: Devlet, üniversite, özel hastane ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabileceklerdir. Çalışma alanları arasında; Sağlık bakanlığı ve bağlı birimler, Devlet, üniversite ve özel hastaneler, Kızılay gibi kurum/kuruluşlar, çeşitli sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, tıbbi ilaç üretici ve dağıtım şirketleri, medikal araç gereç üreten firmalar yer almaktadır.

Bir Cevap Yazın