Bilimsel Yöntem

Bilimsel Yöntem

Bilimde ilerleme sağlayabilmek için bilim adamları belirli bir yöntem uygularlar. Bu yöntem, doğru soruların sorulması, doğru yanıtları vermek için doğru deneylerin tasarlanması ve buluşları mantıklı açıklamalarla yorumlanmasını içerir. Bu anlamda bilimsel ve teknolojik kültür için “işleyen beyin yeteneği ve çalışan el” becerisinin olması gerekir. Bilim; bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlara ilişkin genelleme ve ilkeler bulma ve bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları kestirmek gayretleridir.

Bilim adamlarının araştırma yaparken izlediği yollar bilimsel yöntemlerdir. Bilimsel bilgi doğal olayların açıklanmasına bazen de gelecekteki olayların önceden tahmin edilmesinde kullanılabilir.

Bilimsel yöntem, 17.yüzyolda Galileo Galilei, Francis Bacon, Robert Boyle ve Isaac Newton gibi kişilerle başlamıştır. Başarılı bir bilim adamı her şeyden önce merak doludur ve çevresindeki dünya ile büyülenmiş haldedir. Bilim adamı iyi bir gözlemcidir ve gözlemlerden elde ettiği verileri mantıksal düşünceyi ısrarla uygular. Bir genelleme ya da doğal yasa, bir modelin oluşmasına yetecek kadar gözlemler yapıldıktan sonra formülleştirilir. Doğal yasalar doğanın gerçeklerinin kısa ve çoğunlukla matematiksel olarak ifadeleridir. Bir bilim adamı, doğal yasadan çıkarılan sonuçların deneysel sonuçlarla uygunluğunu görebilmek için doğal yasayı, deney olarak bilinen kontrollü bir çalışmayla analiz etmelidir.

Varsayım (hipotez) bir doğal yasanın geçici bir açıklamasıdır. Eğer bir varsayım deneysel sonuçlarla tekrar ifade edilebilirse teoriye dönüşür. Teori; doğal olayları açıklamak ve bunlara ilişkin daha fazla öngörülerde bulunmak için kullanılan bir model ya da doğaya bakış tarzıdır. Bilimsel araştırmalarda kullanılan bilimsel yöntemlerin akış şeması aşağıda verildiği gibidir.

Kaynak: Genel Kimya, Sayfa 3

Bir Cevap Yazın