Acımasız Psikolojik Savaş Taktikleri

Eski Habeşliler savaşta öldürdükleri düşmanın cinsel organını keser ve komutanlarının önüne atarlar ve cinsel organıboyunlarına, kulaklarına, atlarının gerdanına asarlarmış. Bulgarlar da düşmanın kulaklarını kesip gönderirlermiş. Bir keresinde Bulgarlar savaşta öldürdükleri 30 bin Kıpçağın kulaklarını kesip serbest bırakmışlar. Ok atamasın diye düşman askerin baş parmağını kesme âdeti ise Gaznelilerde varmış. Düşmanın burnunu kesip gönderme âdeti ise Şeybanilerde (Özbeklerde) vardır. Bu sayede düşman kendi yurduna döndüğünde halk yoğun bir endişe içine girer ve düşman ordular kapılarına geldiğinde teslim olurmuş. Günümüzde Güney Amerika kartelleri ise daha beterlerini yapmaktadır.

Bir Cevap Yazın