Rahat Döşek İstemeyen Adam!

Rıza Nur Türk tarihindeki en tartışmalı isimlerden biridir. Özellikle bazı padişahlar hakkındaki olumsuz görüşleri ve Mustafa Kemal Paşa ile arasındaki husumetten dolayı çoğu yazıları görmezden gelinmektedir. Rıza Nur rahatı ve huzuru sevmeyen bir adam olarak karşımıza çıkmaktadır. Mezarında da bir tane Arapça yazı bulunmaz. Kendisini saf ve katıksız Türk olarak gören Rıza Nur, İslam dinin de Türklüğü yumuşattığını ve Türk kültürüne zarar verdiğini söylemektedir. Rıza Nur Türk olmayan her görüşe her dine karşıdır. Rıza Nur ayrıca eski Türk dinine inanır. Gök Tanrıcıdır (Tengrici)

Türk yaratıldığım en övündüğüm şey:
Türklük vurunduğum, dövündüğüm şey…

Ben Türk’e aşkımdan aklımı yitirdim.
Para, mevki, sıhhat, can, rahat, eğlence;
Kıymetli ne varsa hâsılı âlemce;
Zekâ, ilim, sevda, gibi bence yüce
Ona verdim bütün, kendimi bitirdim.
Gördüm zindan, sürgün, belâ nice nice;
Hayat oldu bana çekilmez işkence.
Yaşadım yine onun yüzünden,
Yandım, ateşim onun özünden..

Kendim için değil bunların hiç biri.
Türk için yanmıştır bağrımın her yeri,
Bunu ben severek yaptım,
Ne yapîm? Türklüğe taptım…

Dünyaya doymuşum kana kana;
Para, hayat ve her şey vız bana.
Bir şey beni eğlemez.
Böyle adam neylemez?
Sade Türk için ölmektir hevesim,
Onun uğrunda kesilsin nefesim.
Böyle gelsin ecel…

Herkeste uzun emel:
Ve bin çeşit.
Bende kısa, tek:
Şehit
Düşmek.

Rahat döşek
İstemem ben.
Bana kanlı kefen,
Ölünceyedek
Bu bendeki dilek.
Budur benim yolum,
Rahat ölüm bana zulüm.

Burdan gidince gökte güneşim,
Orda da Türk’ü sevmektir işim…

Doktor Rıza Nur

Bir Cevap Yazın