Hareketli Ortalama Nedir?

Tedarik Zinciri Yöneetimi: Hareketli Ortalama

Hareketli ortalama, talepteki mevsimlik dalgalanmaların incelenmesi yoluyla mevsimlik dalgalanmaların talep üzerindeki etkisinin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Geçmiş dönemlerdeki satışların incelenmesiyle ve satışların zamana göre gösterdiği eğilim doğrusundan yararlanılarak, gelecek dönemlerdeki talep tahminleri yapılabilir. Hareketli ortalamalar yöntemine göre 3, 4, 6 ve 12 aylık satış ortalamalarına göre değerlendirmeler yapılabilmektedir. Belirli bir zaman dilimindeki ortalamayı sembolize eden bu göstergenin güvenilirliği yüksektir. Tahmin için zaman periyodu çok kısa olduğu zaman rassallık en önemli unsur haline gelir ve hareketli ortalamayla rassallığın etkisi minimize edilmeye çalışılmaktadır. Hareketli ortalamanın tahmin değeri önceki döneme ait ( x=12 ise 12 aylık, x=6 ise 6 aylık gibi) değerin ortalaması alınarak hesaplanır, her yeni değer gözlendiğinde eski değer çıkartılır. Böylece hareketli ortalamaya ulaşılmaktadır. Hareketli ortalamanın formülü:

Hareketli ortalama yöntemi fazla veri ve hesaplama gerektirmediği için maliyeti düşüktür. Sıkça tekrarlanan ve kısa dönemli tahminlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat veri değerlerinin durağan olmadığı durumlarda doğru sonuç alınamamaktadır.

Örnek: Aşağıdaki tablo, bir lojistik firmasının 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki konteyner talebini üç aylık dönemler halinde göstermektedir. Tabloda belirtilen 12 döneme ait talep verilerini kullanarak, firmanın 2013 yılının ilk üç aylık talebini üçlü hareketli ortalama yardımıyla bulunuz.

Çözüm: Üçlü hareketli ortalama HO(3) kullanılarak 2013 yılının ilk üç ayı için talep tahmini:

2013 yılının ilk üç ayı için talep tahmini 86 konteyner olarak bulunmuştur.

Bir Cevap Yazın