Küresel Boyutuyla Tedarik Zinciri Yönetimi

Küresel Boyutuyla Tedarik Zinciri Yönetimi

Son yirmi yıl içinde dünyanın küreselleşmesi ve hızlı teknolojik değişimlerin yaşanması nedeni ile işletmeler rekabet güçlerini farklı yöntem ve yaklaşımlar ile arttırmaya çalışmaktadırlar. Tedarik zinciri yaklaşımı da bu yeni yaklaşımlardan birisidir. Tedarik zinciri yönetimi ile işletmeler rekabet şartlarında değişen müşteri taleplerine uygun, esnek bir üretim gerçekleştirerek zincirin ilk halkası olan tedarikçiden son müşteriye kadar malzeme, bilgi ve para akışını en iyi şekilde yönetmeye çalışmaktadırlar. Günümüzde işletmeler kararlarının tam merkezinde yer alan müşterilerini tatmin edebilmek için değer zinciri içerisindeki tüm paydaşları ile (üretici, tedarikçi, perakendeci gibi) işbirliği içerisinde çalışmak istemektedirler. Tedarik zinciri yönetimi de işletmeler arası süreçlerin düzenli bir şekilde kontrolünü ve koordinasyonunu sağlamaya, maliyetleri düşürmeye ancak kaliteyi de aynı zamanda arttırmaya çalışmaktadır. Dünya üzerindeki pazarların küreselleşmesi tedarik zinciri yönetimininde doğal olarak küresel bağlamda ele alınmasını gerektirmektedir. Bu küresellşeme süreci sistematik tedarik zinciri stratejilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Tedarik zinciri yöneticilerinin bu noktada görevleri hem küresel örgütler arasındaki fonksiyonel ya da çapraz ilişkileri yönetmeye çalışmak hem de odak noktasını oluşturan firma ile diğer tedarik zinciri üyeleri arasında da önemli bir köprü oluşturmak olmalıdır. Küreselleşmenin nedenleri arasında sayılan ulus devletlerin sınırlarındaki tarife ve kotaların kaldırlması ya da azaltılması, çok daha büyük hacimli yüklerin çok daha çabuk ve güvenli şekilde taşınması ve saniyelerle ifade edilebilecek sürelerde çok fazla bilginin aktarılabilmesi tedarik zincirininde ölçeğinin büyümesine, uluslararasılaşmasına ve küreselleşmesine neden olmuştur. Küresel kaynak kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan uluslararası ticaret küresel tedarik zincirininde temellerini atmıştır. Küresel tedarik zincirini en önemli amacı işletme ile onun ortakları arasındaki bağlantılar sırasında gerçekleştirilen tedarik zinciri faaliyetlerinden mümkün olduğunca en yüksek verimi elde edebilmektir. Bu amaçla faaliyetlerini küresel boyutta gerçekleştirmeye çalışırken tedarik zinciri yöneticileri pek çok değişik problem ile karşılaşabilmektedir. Bu problemleri önceden görüp önlem alabilen yöneticiler küresel yarışta başarılı olabilecektir.

Bir Cevap Yazın