Abdülhamid Düşmanlığından İngiliz Bayrağı Açtık!

Abdülhamid Düşmanlığından İngiliz Bayrağı Açtık!

İnternette Rıza Nur’a ait olduğu sanılarak paylaşılan şöyle bir söz var. Hatta görsel ile birlikte paylaşılmaktadır. Ancak bu görselde paylaşılan ” Abdülhamid Düşmanlığı Gözlerimizi o kadar kör etmişti ki, Mekteb-i Tıbbiye’ye İngiliz bayrağı çekecek kadar alçalmıştık” söz kesinlikle yalandır.

Rıza Nur Abdülhamid’i sevmezdi. Hayat ve Hatıratım’da Rıza Nur Abdülhamid için çirkin, korkak, hilekar gibi sıfatlarda bulunmuştur. İngiliz bayrağı açtık diye bir tane sözü de yoktur. İslamcılar Rıza Nur’u kullanarak bir takım işler peşinde koşuyorlar, ancak İslamcıların aradığı ekmek Rıza Nur’dan çıkmaz, çünkü Rıza Nur Irkçı bir adamdır. Türkçü, Turancı ve Türk Irkçısıdır.

Rıza Nur’un Mustafa Kemal ve İsmet İnönü gibi kişiler ile arasında geçen bazı meselelerden dolayı İslamcılar da Rıza Nur’u kendilerine kalkan ediniyor, ancak Rıza Nur Müslüman değildir ve ölürken de şehadet etmemiştir. Rıza Nur, yazılarından da anlaşılacağı üzere Gök Tanrı (Türklerin Eski Dini Tengricilik) inanmaktadır ve yine kendisinin söylediği gibi Türklükten başka bir şey düşünmez. Rıza Nur Kemalizme karşı olduğu kadar İslam’a da karşıdır, yazılarından sık sık İslam aleyhine düşünceler bulunmaktadır. Ancak bununla birlikte Rıza Nur, İslam’ın Türkleşmesini ve Hilafetin Türklerin çıkarına hizmet edecek şekilde kalmasından da yanadır.

Rıza Nur, ünlü Türk ırkçısı Nihal Atsız’ın da manevi babasıdır, Atsız’ı kendisine evlat edinmiştir. Rıza Nur’un biyolojik olarak ise çocuğu yoktur.

Bir Cevap Yazın