Hücre Organelleri: Peroksizom

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri:

Peroksizomlar da lizozomlara benzer şekilde çeşitli metabolik reaksiyonları içeren enzimleri içerirler ancak lizozomlarla karşılaştırıldığında daha küçüktürler. Kendi genomları bulunmamasına rağmen bölünerek çoğalabilirler. Memeli hücrelerinde 500 kadar peroksizom bulunmasıyla birlikte çeşitli reaksiyonlarda görev alan peroksizomlarda yaklaşık olarak 50 farklı enzim bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın