Paternal, Piperidin, Plazma membranı, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Polimerizasyon

Paternal, Piperidin, Plazma membranı, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Polimerizasyon

Paternal: Baba kaynaklı, babadan gelen.

Piperidin: Proteinlerin yıkımlanması sonucu oluşan amin bileşiğidir ve DNA’da kırılmalara yol açar.

Plazma membranı: Hücre membranı.

Polimeraz Zincir Reaksiyonu: Kalıp DNA’da istenilen bir bölgenin bazı kimyasallar ve özel sıcaklık koşulları altında laboratuar ortamında çoğaltılması işlemidir. Sonraki bölümlerde detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Polimerizasyon: Küçük moleküllerin birleşerek, genellikle büyük molekül ağırlıkta bir bileşik oluşturması işlemi.

Bir Cevap Yazın