El-Cebbar (Dilediğini Zorla Yaptırmaya Muktedir Olan)

”O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddüs’tür; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah (müşriklerin) şirk koştuklarından pek yücedir.”

(Haşr:23)

Ey düzeni bozulan her şey, tanzim eden ”Cebbar” olan Allah’ım! Bizi izzetinle himaye eyle ve tüm düşmanlarımızı alçalt.

Bir Cevap Yazın