Kürtçü Nihat Doğan Yine Türklüğe Saldırdı

AKP’nin zamanında yaptığı Kürt açılımı ile pek çok ünlü içindeki Kürtçülük damarını da ortaya çıkardı. Bunlardan biri ise Nihat Doğan’dır. Nihat Doğan terbiyesiz ve saygısız biridir. Katıldığı cenazede kameralar kendisini çeksin diye önündeki dua eden adamı itekleyerek şu zamana kadar görülmemiş bir görgüsüzlük sergilemiştir. Nihat Doğan’ın yaptıkları elbette bunlarla sınırlı değil. Sürekli bağıran, kendisini bir şey zanneden, millete sataşarak prim yapmaya çalışan Nihat Doğan sık sık Türklüğe de saldırmakta ve Türklüğü aşağılamaktadır. En son attığı bir Twittte çok komik bir cümle kurmuştur. Attığı Twit şudur;

“Siz orta Asya’da ok atmayı öğrenirken, Mardinli Amed’li Kürt’ler o topraklarda onbinlerce yıl önce, insanoğlu birbirileri ile daha iyi anlaşabilsin die, bugün ki; medeniyetin temellerini atmışlardı. Medeniyeti kuran kürtlerdir. Size tarih öğreten tarih hocanızı sevsinler :))”

Twiti silerse diye resmini ekleyelim;

Nihat Doğan, Türkler ok atmayı öğrenirken Kürtler medeniyet kuruyordu diyor. Bu iddia gerçekte gülünç. Türkleri aşağılayan Nihat Doğan, acaba sadece ok atmayı bilen (!) Türklerin dünyanın yarısını istila edip, pek çok kavmi hakimiyeti altına aldığında haberi var mı? Hun Kağanı Atilla’nın Moğolistan’dan yola çıkarak Roma’yı parçaladığından ve Roma’yı haraca bağladığından haberi var mı? Pek çok Türk başbuğunun Çin’i ele geçirip vergiye bağladığından haberi var mı? Türkler dünyanın her tarafına yayılmış ve rüştünü ispatlamış bir kavimdir. Uygurlar, ilk başlarda göçebe olarak yaşamasına rağmen yerleşik hayata geçtiklerinde Asya’daki en büyük medeniyeti kurmuştur. Ayrıca yerleşik hayata geçen Türkler de günümüze kadar pek çok eser inşa etmiştir. Mesela bunlardan en çok bilineni Tac Mahal’dır. Tac Mahal, modern dünyanın yedi harikasından biridir.

Kürtler Türkleri aşağılayarak bir yere varamayacağını anlamalıdır. Kürtler akıllarını başlarına almalı ve yabancı kışkırtmaların oyuncağı haline gelmemelidir. Kürtler Türkiye’nin her yerine yayılmış ve her partinin içine girmiştir. Türkiye’de Türkçülük değil Kürtçülük hakimdir. Ancak Kürtler hep daha fazlasını istemektedir.

Nihal Atsız’ın Kürtler ve Komünistler adlı makalesinde bu konu hakkında bir sözünü paylaşalım;

Bugün de partilerin çoğunda kürtler bulunmaktadır. Yeni Türkiye Partisinin bir süre önce ölmüş bulunan mebusu Mustafa Ekinci ile Yusuf Azizoğlu kürttür. İkiside kürt milliyetçisidir. Yine aynı partiden Muhlis Görentaş da milliyetçi kürtlerdendir. Halk Partisinden Cihat Baban ve Esat Mahmut Karakurt kürttürler. Adalet Partisinden Devlet Bakanı Cihat Bilgehan ile Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin de kürt asıllıdır. Kürtlere büyük millet meclisi dışında da rastlamak mümkündür. Prof Şükrü Baban ile Prof. Abdülkadir Karahan ve Yassıada Komutanı Tarık Güryay kürttürler. Yani Türk Devleti şimdiye kadar bunları kendisinden ayrı tutmamış, onlara her makamı vermiştir. Fakat ayrı kürt devleti kurmak gayesi ile bir takım davranışları olan üniversiteli kürtlerin çoğalmasından sonra devlet şüphesiz kürt asıllılara karşı daha uyanık olacak, bunları kritik noktalara getirmeyecektir. Kürtler mevcut nisbetteki akıllarını başlarına devşirmeyerek yabancı kışkırtılara oyuncak olmakta devam ve kürt devleti hayali ardında koşarlarsa nasipleri yeryüzünden kazınmak olacaktır. Türk ırkı oluk gibi kanı ve sayısız emeği pahasına yurt edindiği Türkiye’ye göz dikenleri ne yapabileceğini göstermiş, 1915’de Ermenileri, 1922’de Rumları bu ülkede yok etmiştir.

Bir Cevap Yazın