Vergi Affı Uygulamalarının Başarısı Olabilmesinin Temel Koşulları

Vergi Affı Uygulamalarının Başarısı Olabilmesinin Temel Koşulları

Vergi affının amaçlarına ulaşabilmesi bazı koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu koşulların sağlanamaması vergi aflarının olası olumsuz etkilerini artırabilecektir.

Öncelikle vergi affı bir kereye özgü olmalıdır. Vergi aflarına sıklıkla başvurulması yeni af beklentilerine yol açacağından, yükümlülüklerin yerine getirilmesi savsaklanabileceği gibi, yürürlükteki affa katılımın düşük düzeyde kalmasına neden olabilir. Vergi afları, vergi sistemini güçlendirici önlemlerle eş zamanlı yürütülmelidir.

Kamuoyunun, aftan önce rahatlıkla sürdürülen vergi uyumsuzluklarının, kaçakçılıklarının aftan sonra kolay olmayacağı konusunda ikna edilmesi gerekir. Bunun için vergi yönetimini güçlendirici düzenlemelerin yapılması zorunludur. Vergi aflarının, kapsamlı bir vergi paketinin parçası olarak ele alınması gerekmektedir

Sağlanacak bağışıklıklar, affa katılımı teşvik edici düzeyde olmalıdır. Af uygulamasında yükümlülerin affa katılımını üst düzeyde teşvik edecek hükümlere yer verilmesi gerekir ancak bu teşvikler vergi yönetiminin kararlı ve kanunların adil uygulayıcısı imajını aşındırmamalıdır.

Af dönemi yeterli uzunlukta olmalıdır. Vergi affının yürürlükte kalacağı ve uygulanacağı sürenin uygun uzunlukta olması gerekir.

Affın tanıtılmasına ve hâlka ilişkilere önem verilmelidir. Yükümlülerin af programına ve onun hedeflerine olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmaları sağlanmalıdır.

Bir Cevap Yazın