Liberallerin Devleti Satma Aşkı

Liberal derken diğer ülkelerin liberallerinden bahsetmiyoruz. Winston Churchill’de Liberaldi fakat hem Türk düşmanı yani ırkçı hem de İngiltere’nin çıkarlarını savunuyordu. Çörçil, Türklerin Orta Asya gönderilmesini ve Birleşik Krallığın diğer ülkelerden üstün olduğunu savunurdu. Ancak bizim konumuz ise Türkiyeli Liberaller. Türkiyeli Liberaller Türkiye’nin çıkarını savunmaz. Özellikle bilerek Türk demiyoruz çünkü Liberaller arasında Türk lafından baya rahatsız olanlar var… Türkiyeli Liberaller sürekli devlete ait her şeyi satma derdinde. Genç Liberaller bu konuda başı çekiyor. Ancak her şeyi atmak demek liberalizm demek değildir. Liberalizmin ana konusu kişisel hak ve özgürlüklerdir. Devlete ait her şeyi satmak liberalizm değil anarşist kapitalizmdir. Zira devlete ait olan her şeyi satarsan ortada devlet kalmaz.

Bir Cevap Yazın