İlk Çağ’da, Zorlu Yaşam Mücadelesi İçinde Göç Olayları

Zorlu yaşam mücadelesi içindeki toplumlar, mevcut durumundan hoşnutsuzluğa bağlı olarak daha iyi tarım alanlarına ulaşmak, daha elverişli hayvancılık alanları edinmek gibi kendi tercihlerine bağlı olarak yer değiştirmişlerdir. Bazen de zorunlu sebeplere dayalı olarak örneğin geçim imkânını kaybetme, iklim değişikliği, politik değişiklikler, inanç nedeniyle baskı altına alınma ve sürgüne bağlı göç hareketlerini gerçekleştirmişlerdir. Yazıdan önceki tarih çağlarında, insanoğlunun dünyaya yayılma bölgesi Afrika kıtasından iklim değişikliği ve yiyecek kaynağı hayvan sürülerini takip ile kuzeye doğru başlayan ilk göçler MÖ 13.000’lerde son buldu. İnsanoğlu baskın yapısı ile diğer canlıları tehdit etmeye başladı. Hatay Üç Ağızlı Mağarası’nda bulunan delikli deniz kabukları şeklindeki süs eşyaları, bu göçün Anadolu güzergâhında, yaklaşık MÖ 27.000- 43.000 yıllarında bıraktığı izlere aittir.

İklimsel değişiklikler, çevre tahribi ve sosyal çalkantılara bağlı olarak, Neolitik yaşamın çiftçiliğe dayalı yerleşik köy yaşantısı, MÖ 7000 başlarında, batı ve güneybatı Anadolu ile Tuna Nehri’ne kadar, çevresine yayılmaya başladı (Harita 2.4.7). Az bilinen bu ilk göçler dışında bir de bilinen tarihi göç hareketleri de vardır.

Bir Cevap Yazın