Arap Tarihi: Mute Savaşı (629)

Hz. Muhammed komşu devlet ve bunların hükümdarlarına elçiler ve mektuplar göndererek İslam’a davet etmiştir. Hristiyan Gassanilere de bu dönemde bir elçi gönderilmiş ancak elçi, Gassani valisi tarafından katledilmiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber bir ordu hazırlayarak komutanlar tayin etmiş ve göndermiştir. Gassani hükümdarı, Bizans’tan yardım istemiş, Bölgeye gelen Bizans ordusu ile Müslümanlar arasında yapılan savaşta yüzbin askerden oluşan ordu karşısında İslam ordusu sayıca çok az olmasına karşın İslam ordusunun kumandanları şehit olmuş, Halid b. Velid’in kumandayı üstlenmesiyle Bizans ordusu yıpratılmış ve daha fazla kayıp verilmeden geri dönülmüştür. Mute Savaşı Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk savaş olmuştur

Bir Cevap Yazın