Sanitasyonun Önemi, Amacı

Evden gıda işletmelerine, okullardan ağır sanayi üretim tesislerine kadar insanın yaşadığı, zaman harcadığı emek sarfettiği her yerde sanitasyon uygulamalarının yapılması gerekmektedir. Alınacak tedbirler ve yapılan uygulamalar, insan sağlığının korunmasına katkıda bulunurken, elde edilen ürünlerin kaliteli, beklentilerin başarılı olmasını sağlamaktadır. Sanitasyon işlemleri ile hedeflenen amaçlar:

1. İnsan sağlığının korunması,

2. Gıda üretim tesislerinde sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesi,

3. Çevrenin dengesinin korunması ve yaşanılabilir temiz bir çevrenin devamlılığının sağlanması,

4. İşletmelerde iş kazalarının azaltılması hatta önlenmesi, kaliteli üretim ve azami karlılık oranının arttırılması olarak sıralanabilir.

Bir işletmede yapılacak düzenli sanitasyon işlemleri üretilecek ürünlerde ürünün sağlıklı ve güvenli olmasını sağlar. İş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilerek çalışan personelin motivasyonu sağlanır. Bu şekilde iş kazalarının önüne geçilmiş olur. Sağlıklı ve iş yerinde memnun olan personel kaliteli üretimi sağlar. Kaliteli üretim müşteri memnuniyetine bu da ürünlerde talep artışına ve dolayısıyla üretimlerde artışa sebep olur. Devamlı ve programlı bir şekilde uygulanan sanitasyon faaliyetleri, işletmelerin her zaman denetlenmeye ve kontrol edilmeye hazır durumda olmasını sağlar.

Bir Cevap Yazın