Atık Suları Arıtma Yöntemleri

Atık Suları Arıtma Yöntemleri

Atık suların arıtılması üç yöntemle yapılmaktadır:

Fiziksel Yöntem: Büyük hacimli maddelerin ayrıştırılması amacıyla ızgaralardan geçirilen atık su, arıtma tesislerindeki pompa gibi teçhizatın bozulmalarını engellemek amacıyla kum tutuculardan geçirilir. Daha sonra suda bulunan ağır ve katı maddelerin yerçekimi etkisiyle çökmesinin sağlanması amacıyla çökeltme tanklarına geçiş yapılır. Burada katı maddelerin yoğunlaşmasına bağlı olarak bir arıtma çamuru meydana gelir. Bu aşamada renklenme ortadan kalkar. Atık sular daha sonra bileşimlerinin homojenleşmesi ve kalan bulanıklığı da yok etmek amacıyla filtrasyon havuzlarında filtrasyon işlemine tabi tutulur.

Kimyasal Yöntem: Atık sular ilk önce pıhtılaşmayı artırıcı özellikteki maddeler kullanılarak su içinde bulunan yapışkan ve askıda bulunan maddelerin birleştirilmesi ve floklamaya hazır hâle getirilmesi amacıyla koagülasyon aşamasına tabi tutulur. Floklaştırma olarak da bilinen ikinci aşamada atık su uygun bir şekilde karıştırılır ve küçük taneciklerin birbirleriyle birleşmeleri sağlanır. Suda kalsiyum, magnezyum gibi maddelerin bulunmasına bağlı olarak şekillenen sertliğin giderilmesi amacıyla iyon değiştiriciler kullanılarak iyon değiştirme işlemi uygulanır. Daha sonra sudaki patojenleri yok etmek maksadıyla klorlama aşamasına geçilir. Sudaki kokuyu gidermek ve mikropları öldürmek amaçlı klorlamanın yerine aktif oksijenin kullanılması ile ozonlama işlemi de yapılabilmektedir.

Biyolojik Yöntem: Atık su içindeki organik maddelerin uzaklaştırılması amacıyla; biyolojik filtreler, aktif çamur ve modifikasyonları, stabilizasyon havuzları ve modifikasyonları ile anaerobik sistemler kullanılmaktadır. (Suların arıtılmasına ilişkin daha geniş bilgi için bk. 4. Ünite)

Atık suyun oluştuğu kaynağına göre değişik arıtma yöntemleri kullanılmaktadır. Evsel atık suların arıtılmasında daha çok fiziksel ve biyolojik arıtma yöntemleri kullanılırken, endüstriyel atık suların arıtılmasında kimyasal yöntemler tercih edilmektedir. Fakat her üç yönteminde ardı ardına uygulandığı arıtma tesisleri de mevcuttur.

Bir Cevap Yazın