Sınav Soruları: Hijyen ve Sanitasyon Ünite 1 Soru Cevap

DİKKAT! SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR

Hijyen ve Sanitasyon Ünite 1 Soru Cevap

1- Sağlık hâlinin korunması, devam ettirilmesi ve hastalıkların engellenmesi amacıyla yapılan uygulamalar ve yardımcı koşulların hepsini kapsayan işlemlerin bütününe ne ad verilir?

a. Hijyen
b. Sanitasyon
c. Temizlik
d. Sağlık
e. Asepsi

2- Gözleme dayalı çağdaş tıbbın ilk kurucusu olarak kabul edilen hekim kimdir?

a. Aesculape
b. Apollon
c. Hygieia
d. Hipokrat
e. Galenos

3- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşam alanlarınının sağlanması amacıyla Lalonde tarafından geliştirilen ana belirleyicilerden biri değildir?

a. Çevre
b. Yaşam tarzı
c. İnsan biyolojisi
d. Sağlığı koruma sistemleri
e. Kalıtsal faktörler

4- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde hijyen kelimesi yerine kullanılmıştır?

a. Hıfzısıhha
b. Maarif
c. Sıhhat
d. Muavenet
e. Hıfz

5- İş yerlerinde hijyen eğitiminin zorunlu kılındığı yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yem Hijyeni Yönetmeliği
b. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
c. Gıda Hijyeni Yönetmeliği
d. Atık Yönetimi Yönetmeliği
e. Gıda ve Yemin Resmi Kontrollorine Dair Yönetmelik

6- Ülkemizde atık yönetimine ilişkin ilk yazılı mevzuat kaç yılında yayımlanmıştır?

a. 1925
b. 1930
c. 1935
d. 1940
e. 1945

7- Aşağıdakilerden hangisi katı atıkların bileşimine ve miktarına etki eden etmenlerden biri değildir?

a. İklim
b. Kültürel yapı
c. Genetik yapı
d. Coğrafi yapı
e. Tarımsal yapı

8- Atık yağların ulusal ve uluslararası standartlara göre uygun bazda yağ veya petrol ürünlerine dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?

a. Hidrasyon
b. Transmiyon
c. Rejenerasyon
d. Transformasyon
e. Rafinasyon

9- Aşağıdakilerden hangisi kompostlama basamaklarından biridir?

a. Hidroliz
b. Filtrasyon
c. Nemlendirme
d. Çöktürme
e. Koagülasyon

10- En ucuz maliyetle uygulunabilen atık bertaraf yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Piroliz
b. Gazifikasyon
c. Yakma
d. Kompostlama
e. Düzenli Depolama

Bir Cevap Yazın