Etiket arşivi: 3 mil

Yunanlılar İle Karasuları Meselesi Ne zaman Başladı?

Yunanlılar İle Karasuları Meselesi Ne zaman Başladı?

Karasuları, egemen bir devletin kara topraklarına bitişik, genişliğini uluslararası hukuka göre kendisinin belirlediği, hakimiyeti kıyı devletine ait olan deniz alanını belirler. Başka bir tanımla; karasuları, iç sular veya kıyı ile açık deniz arasında bulunan, genişliğini her ülkenin iç hukukuna göre kendisinin belirlediği deniz sularıdır. Karasuları iç sularla beraber ilgili devletin deniz ülkesini meydana getirir. Yunanistan ilk defa Karasularını 1936 yılında Atatürk döneminde 3 milden 6 mile çıkarmıştır. çıkarmıştır. Normalde iki devletin de karasuları 3 mil ile sınırlandırılmıştı. Lozan antlaşması Türkiye ve Yunanistan için karasularının 3 mil olması esası üzerine şekillenmiştir. Ancak Türkiye’de esen Yunan dostluğu havası neticesinde Yunanlılar da bu durumdan faydalanmıştır ve kara sularını 3 milden 6 mile çıkarmıştır.

O zamanlar Yunan Başkan Venizelos Türkiye’de Atatürk’ün davet ettiği partilere katılıyordu, iki ülke arasında da dostluk vardı. Bu yüzden Türkiye’de iki ülke arasında dostluk bozulmasın diye bu konuda taviz verdi. Dengeleri bozan bu hamle, ilerleyen yıllarda Yunanlılar için ayrı bir cesaret kaynağı olacaktı. Çünkü Türkiye Yunanistan ile sonsuza kadar dost kalacağını zannediyor hatta okul kitaplarından Yunanlıların yaptığı katliamlar bir bir çıkarılıyordu. Ancak Kıbrıs’da Türklerin katledilmeye başlanmasıyla ve bu katliamı Yunan hükümetinin desteklemesiyle işler çığırından çıktı. En sonunda ise Yunanistan karasuları sınırını 12 mile çıkaracağını ilan etti.

Mavi Renkli yerler Yunanistan’ın ilan ettiği karasuları haritası. Gördüğünüz gibi Türkiye adeta kıyıya hapsedilmiş durumda. Türkiye ise bu 12 mil sorununu savaş sebebi saymaktadır.