Hijyenin Tanımı

Yunan mitolojisinden etkilenilerek dünya tıp literatüründe geçen hijyen kelimesi DSÖ’ye göre “sağlık hâlinin korunması, devam ettirilmesi ve hastalıkların engellenmesi amacıyla yapılan uygulamalar ve yardımcı koşulların hepsini birden kapsayan işlemlerin bütünüdür” olarak tanımlanmıştır. Bu ifadeye göre sağlığı olumsuz etkileyecek her türlü fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve psikolojik etkilerin önüne geçilmesi adına yapılan faaliyetlerin tamamıdır. Osmanlı Döneminde hijyen kelimesi “sağlık bilgisi ve sağlığın korunması” anlamına gelen hıfzısıhha kelimesi ile ifade edilmiştir. Hijyen kişisel bazda başlayarak, yaşamın devam ettirildiği ev, iş yeri ortamına oradan da daha geniş anlamda çevreye kadar çok geniş bir alanı içine alan kurallar topluluğudur. Yaşamı sağlıklı, mutlu, etkin ve yararlı … Okumaya devam et Hijyenin Tanımı