Rus Türkolog Prof. Dr. Barthold

Vasili Viladimiroviç Barthold 15 Kasım 1869’da Petersburg’da dünyaya gelmiştir. 1891 ‘de Petersbmg Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesini bitirmiş, 189 l -l892’de Almanya’da Halle’de profesör Ogust Müller’in ve Starzburg’ta Profesör Nöldeke’nin derslerine devam etmiştir. 1893-1894’te T ürkistan’a ilmi bir seyahat yapmış, sonra bu seyahatlarını birkaç defa daha tekrar etmiş ve son olarak 1925’te oralarda bulunmuştur. 1896’ta Petersburg Üniversitesinde profesör namzeti sıfatıyla “Doğu tarihine ait” dersler vermiştir. I 900′ de tez olarak hazırladığı “Moğol İstilası Esnasında Türkistan” adlı eseri ile doktor ünvanını almıştır. ı 901 senesinde Üniversitesine profesör olarak atanmış ve 1910 senesinde Rus İlimler Akademisine muhabir üye olarak seçilmiş ve 1913’te Akademinin tabii üyesi olmuştur. Son senelerde Moskova, Taşkent ve Bakü şehirlerinde çeşitli dersler ve konferanslar vermek için davet edilmiştir. 1926’da İstanbul Daru’l-fünfın’u Türkiyat Enstitüsü tarafından davet edilerek “Orta Asya Türk Tarihi” hakkında bir dizi dersler vermiştir ki bu kitap işte o derslerden meydana gelmiştir. Orta Asya Türk tarihinin en büyük mütehassısı sıfatıyla ilim dünyasında büyük bir şöhret sahibi olan bu kıymetli alim, bugün Petersburg’ta çeşitli Doğu okullarında Doğu tarihi konularında dersler verrnekte ve ilmi yayınlanyla Türkiyat (Türkoloji) sahasını aydınlatmaktadır… 19 Ağustos 1930′ da Leningrad’ da öldü.

Bir Cevap Yazın