TBMM’de Cinayet!

Şubatın başlangıcını gölgeleyecek şekilde, meclis koridorunda Halit Paşa’nın vurulup ölmesiyle sonuçlanan bir cinayet olayı meclisdeki diğer konuları geri plana itti. Kel Ali, Halit’in saldırısına uğradığını ve kendini korumak için onu vurduğunu ileri sürdü. Bazı kaynaklara göre, bunu aslında Halit’i arkasından vuran gerçek katil CHF (CHP) Rize mebusu Rauf’u korumak için söylenmişti. Olay hakkında gerçekten ciddi bir soruşturma asla yapılmadı ve kavganın gerçek nedenleri hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı.

Erik Jan Zürcher, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, İletişim Yayınları, Sayfa 113

Bir Cevap Yazın