Et ve Et Ürünleri Teknolojisi

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi 

Programın Amacı: Büyük ve küçükbaş hayvanlardan, kanatlılardan ve balıklardan elde edilen etlerin, koşullarına ve müşteri isteklerine uygun olarak parçalanması, parçalardan sucuk, sosis, köfte gibi et ürünlerinin üretimi, bunların korunması, paketlenmesi ve pazarlanması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlayan elemanlar yetiştirmektir.

Çalışma Alanları: Bu bölümü bitirenlere Et ve Ürünleri Teknolojisi Teknikeri unvanı verilir. İş imkanları geniş gibi görünse de KPSS ile devlet kurumlarına bağlı laboratuvarlara memur olarak atanmak son derece zordur. Et ve Ürünleri teknolojisi istihdam alanları şunlardır: Et ve çeşitli gıda üretimi yapan işletmeler ve marketler, Fen-Edebiyat Fakültesi biyoloji ve kimya laboratuvarları, Gıda kontrolü ile ilgili özel laboratuvarları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı gıda kontrol genel müdürlüğü laboratuvarları, Gümrükler, Meslek yüksekokulları laboratuvar vb. birimleri, Özel gıda işletmeleri, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin beslenme ve diyetetik bölümü laboratuvarları, Tarımsal işletmelerin il ve ilçe teşkilatları, TÜBİTAK, Üniversitelerin Gıda Mühendisliği Fakültelerinin laboratuvarları, Veteriner Fakültelerinin Besin Hijyeni ve Teknolojisi araştırma-uygulama laboratuvarları, Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Biyoteknoloji bölümünün araştırma-uygulama laboratuvarları vb.

Bir Cevap Yazın