Karakter Bilimi Nedir?

Karakter Bilimi Nedir? 

Karakterin Kaynağı ve Özel Niteliği

Karakter özelliği deyince, içerisinde yaşadığı dünyaya uymaya çalışan bri insanın geliştirmiş olduğu bazı ifade biçimlerinin ortaya çıkmasını anlıyoruz. Karakter sosyal bir kavramdır. Ancak bir insanın çevresi ile olan ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuz zaman bir karakter özelliğinden söz edebiliriz. Robinson Crusoe’nin nasıl bir karakteri olduğunun hiçbir önemi olamazdı. Karakter ruhsal bir tavırdır; bir insanın içerisinde yaşadığı çevreye yaklaşımının özelliğini ve ayırt edici niteliğini oluşturmaktadır; bir insanın önemli bir kişi olmak için göstermiş olduğu çabaların o insanın sosyal duygusu yönünde gelişmesini mümkün kılan davranış kalıbıdır.

Kaynak: İnsan Tabiatını Tanıma, Sayfa 291

Bir Cevap Yazın