Alp Tegin / Tigin

Alp Tegin/Tigin

Gazneli Devleti’nin kurucusu. Samanoğulları Devleti’nin hizmetindeylen orduda en küçük dereceden başlayarak Hassa ordusu kumandanlığına ve hacibü’l-hüccablığa kadar yükseldi. Abdülmelik’ in hükümdarlık esnasında fiilen idareyi eline aldı. Vezirliğe Ebu Ali el-Bel’ami’yi tayin ettirdi. Fakat vezir, tamamen alp Tegin’den kurtulmak için Horasan valiliğine gönderilmesini sağladı. (961) Abdülmelik’in ölümü üzerine çocuk yaştaki kardeşi Mansur hükümdar oldu. Bunun iktidara getirilmesini Alp Tegin istememişti. Bu sebepten Belh şehrine çekildi. Burada Samaniler tarafından üzerine gönderilen orduyu yenerek Gazne’ye gitti. (962) Gazne’deki yerli hanedanlığı devirerek müstakil bir devlet kurdu. Ölümü hakkında kesin bir Tarih yoksa da bazıları 963’te öldüğünü kabul ederler. Vefatından sonra oğlu Ebu İshak İbrahim geçti. Bunun yerine de Sebüktekin geçti. Bunun oğlu meşhur Mahmud Sebüktekin zamanında, Gazne Devleti en parlak devrini yaşamıştır.

Kaynak: Türk Sultanları, Sayfa 138-139

Bir Cevap Yazın