Zekayı Güçlendiren/Körelten Etkiler

Zekayı Güçlendiren/Körelten Etkiler

  • İnsanın küçük yaşta karşı karşıya kaldığı olumlu olaylar. (Einstein babasının dört yaşında iken kendisine pusula vermesinin, evreni atıştırma merakını uyardığını belirtmişti; Paganini’ye babası küçük bir keman hediye ederek, onun büyük bir keman ustası olmasına zemin hazırlamıştı.)
  • İnsanın küçük yaşta karşılaştığı olumsuz olaylar. (Yaptığınız bir resimle öğretmenin alay etmesi.)
  • Gerekli araç gereçler ulaşma olanağı. (Yoksulluktan ötürü, ailenin çocuğa enstrüman alamaması.)
  • Tarihsel ve kültürel faktörler. (Müziğe büyük değer verilen bir çağda yaşamak.)
  • Coğrafi faktörler. (Kinestetik zekanın gelişmesi açısından küçük yaşta köyde yaşayan bir çocuk ile 10.katta yaşayan çocuk.) Kinestetik öğrenme, kinestetik öğrenme veya dokunsal öğrenme, öğrenmenin bir dersi dinlemek veya gösterileri izlemek yerine fiziksel aktiviteler gerçekleştiren öğrenciler tarafından gerçekleştiği bir öğrenme stilidir. Bedensel kinestetik zeka ise bireylerim, bedenlerini ne derecede etkili ve doğru bir biçimde kullandıklarına göre şekillenmektedir. Yeteneği ortaya çıkarmak gerekir.
  • Ailesel faktörler. (Aile çocuğun ressam olmasını değil avukat olmasını isteyebilir ve sürekli onu resim aleyhinde etkilemeye çalışır.)
  • Ortamla ilgili faktörler. (Gelişme çağında büyük bir aileye yardımcı olmaya çalışırken, yetişkinlikle de böyle bir aileye sahip olan kişiler, kendilerine vakit ayıramayabilirler. Bu nedenle de içsel zekalarını gelişmesi olumsuz yönde etkilenebilir.

Kaynak: Öğrenme Stilleri, Sayfa 109

Bir Cevap Yazın