Mısır Medeniyetinin Başlıca Özellikleri

Mısır Medeniyetinin Başlıca Özellikleri

Yenilik, süreklilik ve başarı, Mısır medeniyetinin üç özelliğidir. Büyük başarılar arasında, siyasi birliğin ve toplumsal istikrarın sürekli güçlenmesi; yönetsel, askeri, dini ve zanaatsal bir üstyapının dayandığı gıda ve malzeme yedekleri in oluşturulması; M.Ö. 3100’e doğru bir yazı sisteminin icat edilmesi ve hayata geçirilmesi sayılabilir. Yazının ve okumanın yaygınlaşması siyasi iktidarı sağlamlaştırır, dini, entelektüel ve bilimsel ortak varlıkları saptar ve zenginleştirir. Örneğin, astronomi ve matematik alanındaki atılım böyledir. Nitekim, yakın tarihli araştırmalar bunların olağanüstü önemini ölçmeye başlamıştır. Bu ilerlemeler, çok büyük boyutlara ulaşabilen, karmaşık bir taş ve tuğla mimarisinin gelişmesine yol açmıştır. İlkçağ’da en seçkin eserleri arasında yer takvimler günümüze kadar varlığını korumuştur. Geleneksel biçimde tapınakların inşası sürdürüldü; ama sanat melez bir nitelik kazandı. Mezarların duvar sahneleri Mısır ve Yunan üsluplarının ve temaslarını bazen ustalıklı, çoğu kez de beceriksiz bir karışımını sergiler. Daha sonraları, geleneksel firavun heykellerinin üzerine, gerçekçi Roma üslubuna yapılmış imparator yüzlerinin yerleştirildiği görülmüştür. Ağaç üzerine resmedilen gerçekçi portrelerse, Mısır üslubunda mumyaları ve şahitleri kapsayan kompozisyonlara ek olarak eklenir. Kutsal kuşlara ve hayvanlara tapınmak o sırada çok moda olduğundan, çoğunlukla dini yapılan bezemek için Mısır’ı bitki ve hayvan varlığının bazen şaşırtıcı sayısız tasviri gerçekleştirilir.

Kaynak: Pegem Akademi Uygarlık Tarihi, Sayfa 59

Bir Cevap Yazın