Etiket arşivi: mısırlılar arap mı

III. Thutmose’nin Mumyası

III. Thutmose’nin mumyası

III. Thutmose (okunuşu bazen Thutmosis veya III. Tuthmosis olarak Thoth doğdu anlamına gelir), 18. Hanedan’ın altıncı firavunudur. II. Thutmosis’in Kraliçe Hatsepsut’tan olmayan oğludur. II. Thutmosis öldükten sonra Kraliçe Hatsepsut ülkeyi tek başına yönetti ve III. Thutmosis’i tahttan uzaklaştırdı. 20 yıldan fazla iktidarda kaldı. Ve ölümünden sonra III. Thutmosis tahta çıkabildi. III. Thutmose’nin mumyası. Yeni Krallık, 18. Hanedan, yaklaşık MÖ 1479-1425. Büyük Mısır Müzesi’nde sergileniyor. Görünüşe göre, firavun yaklaşık 1.61 m boyundaydı. Elleri, Osiris pozunda, göğsünün üzerinde kenetlenmişti. Yüzü reçine ile kaplıydı. Mumya, muhtemelen 21. Hanedan döneminde mezar soyguncuları sebebiyle ağır hasar gördü.

Her yıl Asya’ya yapılan 17 askeri sefer sırasında o dönemdeki en baştaki rakibi olan Mitanni kralını yenerek mısır egemenliğini yakın doğu üzerinde pekiştirdi. Nübye, Sudan’ın bir bölümü kendisine boyun eğdi. Girit, Kıbrıs, Mintanni, Asur, Babil ve Hatti (hitit) gibi ülkeler galip olan Mısır’a haraç ödediler. Bu seferlerin hikâyesi Amon-Re tapınağı duvarlarına işlenmiştir. III. Thutmosis imparatorluğun rejimine yeni temeller ekledi. Afrika topraklarını koloni rejimine göre yönetti ancak Asya ülkelerine özerklik tanıyarak vergi almakla yetindi. Böylece Mısır III. Thutmosis döneminde büyük bir saygınlık kazandı. III. Thutmosis Mısır’ın ticaretini geliştirmek için Pharos (İskenderiye kentinin bulunduğu yer) adasına Mısır’ın ilk deniz limanını inşa ettirdi. Karnak’ın kutsal alanında Amon adına anıtlar yaptırdı. Nübye’de tapınaklar yaptırdı.

Eski Mısır Tıbbı

Eski Mısır Tıbbı

Eski Mısırlılar son derece iyi cerrahlardı. Türlü türlü ilaçlar kullanır, çeşitli cerrahi tekniklerden yararlanırlardı. Mumyalama (ölü bedenin çürümekten korunması) uygulamasından dolayı insan anatomisi konusundaki bilgileri mükemmeldi. Ölen kişinin ruhunun, yani Ka’nın beden çürüyüp yok olursa öleceğine inanırlardı. Ruha bir yer sağlamak amacıyla, beden elden geldiği kadar özenle korunurdu.

Önce ceset temizlenir, sonra beyin ve iç organlar (kalp, karaciğer, akciğer gibi) çıkarılıp şarapla yıkanırdı. Ardından, koruyucu otlarla birlikte kanopos küpü denilen özel küplere yerleştirilirdi. Vücut parfümlerle ve hoş kokulu reçinelerle doldurulduktan sonra dikilip kapatılırdı. Natron (nemlendirilmiş bir soydum karbonat karışımı) ile sınavı ve yaklaşık 35 gün boyunca kurutulurdu. En Sonunda da reçine sürülüp ketene sarılır, ardından hava sızdırmayan bir sandukaya konulurdu. En ünlü Mısırlı doktor, aynı zamanda bir mimar ve yüksek rahip olan kişi İmhotep’ti. ( M. Ö. 2650 dolaylarında yaşamıştır.)

Kaynak: Arkhimedes’ten Einstein’a, Sayfa 8

Eski Mısırlılar

Eski Mısırlılar

Dünya tarihindeki en eski uygarlıkların biri Eski Mısır uygarlığıydı. Bu Uygarlık, 5000 yılı aşkın bir süre önce başladı ve 3000 yıldan fazla sürdü. Mısırlılar çok becerikliydi ve özellikle yapı sanatında usta zanaatkarlardı. Ama aynı zamanda da çevrelerindeki dünya hakkında kuramları olan büyük düşünürlerdi.

Mısırlı rahip-gökbilimciler, dini bayramların zamanını belirlemek için, Ay’ın ve yıldızların konumunu dev bir saat gibi kullandılar. Bu, Nil Nehri’nin her yıl ne zaman taşacağını bulmalarını sağladı. Nil Nehri’nin taşması tarım açısından yılın en önemli olayıydı. Yıldızlar konusundaki bilgilerini çeşitli takvimler geliştirmek için de kullandılar. Yılı 365 Gine ayıran ilk takvimin İmhotep adında bir Mısırlı tarafından önerildiği sanılıyor.

Kaynak: Arkhimedes’ten Einstein’a, sayfa 4

Mısır Medeniyetinin Başlıca Özellikleri

Mısır Medeniyetinin Başlıca Özellikleri

Yenilik, süreklilik ve başarı, Mısır medeniyetinin üç özelliğidir. Büyük başarılar arasında, siyasi birliğin ve toplumsal istikrarın sürekli güçlenmesi; yönetsel, askeri, dini ve zanaatsal bir üstyapının dayandığı gıda ve malzeme yedekleri in oluşturulması; M.Ö. 3100’e doğru bir yazı sisteminin icat edilmesi ve hayata geçirilmesi sayılabilir. Yazının ve okumanın yaygınlaşması siyasi iktidarı sağlamlaştırır, dini, entelektüel ve bilimsel ortak varlıkları saptar ve zenginleştirir. Örneğin, astronomi ve matematik alanındaki atılım böyledir. Nitekim, yakın tarihli araştırmalar bunların olağanüstü önemini ölçmeye başlamıştır. Bu ilerlemeler, çok büyük boyutlara ulaşabilen, karmaşık bir taş ve tuğla mimarisinin gelişmesine yol açmıştır. İlkçağ’da en seçkin eserleri arasında yer takvimler günümüze kadar varlığını korumuştur. Geleneksel biçimde tapınakların inşası sürdürüldü; ama sanat melez bir nitelik kazandı. Mezarların duvar sahneleri Mısır ve Yunan üsluplarının ve temaslarını bazen ustalıklı, çoğu kez de beceriksiz bir karışımını sergiler. Daha sonraları, geleneksel firavun heykellerinin üzerine, gerçekçi Roma üslubuna yapılmış imparator yüzlerinin yerleştirildiği görülmüştür. Ağaç üzerine resmedilen gerçekçi portrelerse, Mısır üslubunda mumyaları ve şahitleri kapsayan kompozisyonlara ek olarak eklenir. Kutsal kuşlara ve hayvanlara tapınmak o sırada çok moda olduğundan, çoğunlukla dini yapılan bezemek için Mısır’ı bitki ve hayvan varlığının bazen şaşırtıcı sayısız tasviri gerçekleştirilir.

Kaynak: Pegem Akademi Uygarlık Tarihi, Sayfa 59

Hekimlerin Babası İmhotep

Adı : İmhotep (Barış ile Gelen)
Doğumu : M.Ö 2650
Ölümü : …………….
Babası : Mimar Khonefer
Annesi : Khereduankh
Eşi : Ronpetnofret
Eseri : Sakkara Piramidi

O​nu,”Mumya” adlı sinema filmi serisinde tanıdık. Korkunun ve ölümün Lordu olarak kurgulandı. Oysa gercekte İmhotep,bambaşka bir kahramandı. Antik Mısır’da mimar, yazar, hekim, mucit, mühendis, heykeltıraş, astronom ve firavun Djoser’in veziri olan efsanevi kişidir. İ​mhotep, çağının en büyük dehalarından biridir; bilimsel bilgileri yenileyip zenginleştiren bazı hekimlik ve astronomi incelemelerinin yer aldığı Ahlak Bilgilerinin yazarıdır. Adı “Sulh ve sükûndan gelen” anlamında olan İmhotep, engin tıbbî bilgisinin yanı sıra mimârî ve astrolojide de söz sahibi, yazarlık ve rahiplik yapan, çok yönlü bir alimdir. İmhotep, aynı zamanda kâtiplerin de başıdır. Yunan ve Mısırlı kâtipler, yazı yazdıklarında son damlayı İmhotep için dökerlerdi.

İ​mhotep ilk yapılan basamaklı piramidin mimarıdır. Bu piramidi yaparken Antik Mısır yazılarında kutsal olan Üçgenden (firavunu sonsuzluğa taşıması için) ve merdivenden (firavunu sonsuzluğa daha rahat ulaştırması için) yararlanmıştır.İmhotep Mısır’da iyi bir hekimdi. Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat’dan yüzyıllar önce modern tıbbı kullanmıştır. Mezarı henüz bulunamamıştır.

❪Ünlü aktör Arnold Vosloo, Universal Picturesin çektiği Mumya adlı sinema filmlerinde İmhotep karakterine hayat vermişti❫