Püskürmelerin Tarihlendirilmesi

Püskürmelerin Tarihlendirilmesi

Yerbilimciler, bir yanardağın geçmişteki püskürmelerini tarihlendirirken çeşitli kaya katmanları dan aldıkları örneklerden yararlanırlar. Çoğu zaman bir püskürme sırasında bitki, tohum ve çiçektozu gibi organik maddeler, lav ve küllerin içine karışır. Radyokarbon tarihlendirme adı verilen bir yöntemle volkanik kayaların içindeki organik maddelerin yaşı saptanır. Bu bilgiden yola çıkılarak, geçmiş püskürmeler yaklaşık biçimde tarihlendirilir. Yerbilimciler, çeşitli püskürmelerin türlerini de saptayabilirler. Örneğin, kül katmanlarının varlığı, patlama türündeki bir püskürmenin gerçekleşmiş olduğunun göstergesidir.

Bir Cevap Yazın