İslami Dönem Türk Edebiyatının İlk Eserleri Nelerdir?

İslâmî Dönem Türk Edebiyatının ilk eserleri nelerdir? Kısaca.

  • Kutadgu Bilig: İslami Türk Edebiyatının bilinen ilk büyük eseridir. 11.yy’da Türkçenin bilim dili olduğunu kanıtlar. Kutadgu Bilig kelime olarak mutlu olma bilgisi iken terim olarak siyaset bilgisidir.
  • Dîvânü Lügati’t-Türk: Türkçenin bilinen ilk sözlüğü olup Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
  • Atabetü’l Hakayık: Yüknekli Edib Ahmet Bin Mahmut tarafından yazılan öğüt ve ahlak kitabıdır.
  • Divan-ı Hikmet: Ahmet Yesevi’nin hikmet adı verilen şiirlerinin toplandığı yazmaların adıdır.
  • Kur’an Tercümeleri: Satır altı tarzında tercümelerdir.

Bir Cevap Yazın