Tedarik Zincirinde Bilgi Yönetimi

Tedarik Zincirinde Bilgi Yönetimi

Bilgi yönetiminin tedarik zincirinde önemli bir rol oynadığı açıktır. Bunun nedeni ise tedarik zinciri yönetiminin bilgi yoğun eylemler içermesidir. Bilgi rekabetçi avantajın sağlanmasında ana kaynaktır. Tedarik zincirinde koordinasyon başarısının elde edilmesi için; işletme verileri kontrollü bir biçimde paylaşılır ve bütünleştirilir. Bilgi, alınan yönetim kararlarının özüdür ve tedarik zincirlerini destekleyen dayanak noktalarından birisidir. Gerçekte; gecikmiş, yetersiz ya da yanlış bilgi tedarik zincirinde ciddi sorunlar yaratabilir. Öte yandan, bilginin açıklığı ve görünür olması teslim sürelerinde ve maliyetlerde azaltma sağlarken, kârlılıkta ve karar alma süreçlerinde iyileşme sağlar. Bilgi, gereksiz eylemlerin azaltılmasında, teslim süresinin ve gereksiz fiziksel stok bulundurmayı azaltmada kullanılmalıdır. Bilgi özellikle düzensizliklerin ve kesintiye uğramanın yoğun olduğu dinamik iş çevrelerinde daha da önemlidir. Bu tarz düzensizlikler, tedarik zincirinde siparişlerin karşılanması üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bu nedenle tedarik zincirinin bütününde proaktif bilgi toplama ve bilgi iletimi son derece büyük öneme sahiptir.

Bundan başka, belirli bir şekilde bilginin kavramlaştırılması ve anlam ifade etmesi de çok önemlidir. Bilgi belirli bir biçimde şekillendirilmiş işletme ve insanlar için belirli anlamlar ifade eden verilerdir. Veri; insanların anlaması ve kullanması için belirli bir şekle gelecek biçimde organize edilmeden ve düzenlenmeden önce örgüt içerisinde ya da fiziksel çevrede meydana gelen olayları temsil eden ham gerçeklerdir. Aynı zamanda bilgi, tedarik zinciri unsurları arasındaki belirli bir kaliteyi de ifade etmesine rağmen zaman geçtikçe bu kalitesini yitirebilir.

Kalitesi ve önemine rağmen, kısa dönemli kararlar üzerine yoğunlaşan yöneticiler için aşırı bilgi akışı zararlı olabilir. Bu konuyu şu biçimde de ifade etmek mümkündür: “Herkes ile pek çok bilginin paylaşılması kimsenin ihtiyaç duyulduğunda doğru bilgiye ulaşamayacağını garanti eder”. Bu nedenle, en önemli kararlardan bir tanesi, bilgi ulaşılabilir kılındığında tedarik zinciri içerisinde hangi tür bilginin paylaşılması gerektiğini tanımlamaktır. Rekabetçi bir avantaj sağlayacak hassas bilgilerin paylaşımı için, ortakların arasında güven sağlanmalıdır. Şirketlerin yakın ilişki içerisinde olmadıkları ortaklarla stratejik bilgileri paylaşmaktan kaçınacakları basit bir gerçektir. İletişim; ilişkiyi sağlamlaştırır, anlaşmazlıkları düzenleme ve çözme algısını geliştirir.

Bir Cevap Yazın