Trend Analizi Nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi: Trend Analizi Nedir?

Trend analizi yöntemi, temel olarak geçmiş dönemlerde işletme satışlarının gözönünde tutularak geleceğe ilişkin satışların oluşumu üzerinde tahmin yapılmasını sağlamaktadır. Analizde en çok kullanılan yöntem “En Küçük Kareler” yöntemidir. Bu yöntemde ölçüt uygulanacak trend eğrisi seçenekleri arasında noktaların kendisine uzaklıklarının karelerinin toplamını en küçük kılacak eğrinin aranmasıdır. Bulunacak eğri ya da doğru “Trend Eğrisi” veya “Trend Doğrusu” olarak adlandırılır.

Trend doğrusu Y = a + b . X şeklinde ifade edilir. Yöntem iki değişkenli doğrusal regresyon
modelini temel almaktadır, bağımsız değişken zaman, bağımlı değişken ise talep
değerleri olarak belirtilmektedir.

Örnek: İzmit ilinde faaliyet bir lojistik firması, geçmiş aylarda taşıdığı yük miktarlarına ilişkin verileri tabloda ki gibi belirlemiştir. Firma gelecek dönemler için talep tahmininde bulunmak istemektedir.

Bir Cevap Yazın