Kapitalizm ve Liberalizm Arasındaki Fark?

Liberalizm, bireysel özgürlük üzerine kurulan bir dünya görüşüdür, liberalizmin ana hedefi hak ve özgürlüklerdir. Kapitalizmin ana hedefi ise paradır. Para da özgürlüğü sever ve bu yüzden Liberalizm ile Kapitalizm abi kardeş gibidir. Ancak her kapitalist liberal değildir.

Liberal biri solcu olmaz çünkü sol rejimler baskıcı, otoriter ve devletçidir. Herkesin malda eşitliğini savunur. Liberalizm ise bu konuda eşitlikçi değildir. Liberalizm de servet düşmanlığı yoktur. Sol düşüncede ise servet karşıtlığı vardır.

Liberalizm ve Kapitalizm abi kardeş gibidir. Ancak Kapitalizmin ana hedefi para olduğu için bireysel özgürlükleri askıya alabilir ve insanları sömürebilir. Liberaller de kapitalist ekonomiyi savundukları için solcular tarafından sık sık insanları sömüren insanlar olarak anılmaktadır, ancak alakası yoktur. Liberal olan biri insanları sömürmez.

Kapitalizm bir araçtır. Bu aracı liberaller de kullanır, insanları sömürmek isteyen kötü niyetli kişiler de kullanır.

Daha basit bir örnek vermek gerekirse. Çin devleti komünisttir. Solcudur, Baskıcıdır, Otoriterdir. Tek parti rejimi hakim. İnsanlara ifade özgürlüğü sunmaz, ancak Çin Devleti kendi içinde kapitalist bir ekonomiye sahiptir, fakat bu ekonomi Liberallerin benimsediği kapitalist ekonomiden farklıdır. Çünkü Çin’de Devlet Kapitalizmi vardır. Liberaller ise tamamen özgürlükten yana serbest piyasa kapitalizminden yanadır.

Bir Cevap Yazın