Testosteronun Ötesinde

2002’de Arthur Arnold, Doktora, Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles’taki meslektaşları ve Londra’daki bilim adamları alışılmadık bir Y kromozomu ile bir fare türü yetiştirdi. Kromozom, testislerin ortaya çıkmasını tetikleyen Sryadlı geni eksikti. Sry eksik olan bir Y kromozomlu fareler testisler değil, yumurtalıklar geliştirir ve bu nedenle dişi olarak tanımlanır, yani genetik cinsiyetleri (erkek) gonadal cinsiyetleriyle (dişi) eşleşmez.

Araştırmacılar, Sry’yi bitişik, seks dışı bir kromozom üzerine yamalayarak, testisleri olan, ancak Y kromozomu üzerindeki normal konumunda Sry’den yoksun bir fare yarattılar. Daha sonra bu erkekleri normal (genetik olarak değiştirilmemiş) dişilerle yetiştirdiler ve dört farklı tipte yavru ürettiler. Sry’den yoksun yavrular iki tür dişiye dönüştü (yumurtalıklara sahip olarak tanımlanır): Bir tip iki X kromozomuna ve biri XY kromozomlarına (genetik olarak erkek) sahipti. Sry’li fareler iki tür erkeğe dönüştü (testislere sahip olarak tanımlanır): Biri iki X kromozomuna (genetik olarak dişi) ve biri XY kromozomlarına sahipti. Bu yavrular, araştırmacıların XX ve XY kromozomlarının etkilerini testislerin veya yumurtalıkların varlığından ve gonadal hormonlarından bağımsız olarak karşılaştırmalarını mümkün kıldı.

Beyindeki birçok cinsiyet farklılığı ve bu farelerin davranışları yumurtalıkların veya testislerin varlığına ve dolayısıyla gonadal hormonlarına bağlı olmasına rağmen, bazı davranış özellikleri ve beyin yapıları özellikle farelerin genetik cinsiyeti ile ilişkiliydi. Örneğin, testislerin varlığından bağımsız olarak genetik olarak erkek fareler (XY), bazı beyin yapıları açısından genetik olarak dişi farelere göre daha erkeksiydi. Ayrıca testisli farelerde Y kromozomunun varlığına veya yokluğuna bağlı davranış farklılıkları gözlenmiştir. Bu sonuçlar, cinsiyet kromozomlarının beyindeki cinsiyet farklılıklarına doğrudan katkısı anlamına gelir.

Bir Cevap Yazın