Şehzade Selim ve Şehzade Beyazıt Savaşı

Şehzade Selim ve Şehzade Beyazıt Savaşı

Kanuni’nin şehzadeleri arasında popüler kültürde en fazla yer alan Şehzade Mustafa’dır. Ancak onun boğdurulmasından sonra da diğer şehzadeler arasında mücadele devam etmiştir. Hürrem Sultan’ın desteği Bayezid’den yanaydı ve bu durumu Kanuni’nin de kabul ettiği genel olarak kabul edilen bir görüştür. Ancak Hürrem’in padişahtan erken ölmesi taşların Selim lehinde değişmesine yol açmıştır. Bayezid’in karşısına çıkan ilk zorluklardan biri bulunduğu Kütahya’dan Amasya’ya nakil olunmasıydı. Zira Kütahya payitaht İstanbul’a daha yakın konumdaydı ve kardeşi Selim’in bulunduğu Manisa’ya göre çok avantajlıydı. Şehzade bu konuda ayak direse de kendisine gönderilen Pertev Paşa’yı da geri göndermesine rağmen sonuçta Amasya’ya gitmeyi kabul edecektir. Bu nakil İstanbul’daki Selim taraftarlarının ilk hamlesidir.Bayezid İstanbul’a gönderdiği heyetlerin dikkate alınmaması üzerine mevcut durumu anlamış, çevresinin de tahrikleriyle saltanat yolunda mücadelenin şeklini değiştirmiştir. Şehzade bu dönemde Konya’da bulunan ağabeyi Selim’e ağır mektuplar gönderirken bir taraftan da onun üzerine yürümek için asker toplayacaktır. Bu iki olayda aslında yanlış hamlelerdir ve ortamın daha da aleyhine dönmesine yol açacaktır. Zira Selim kendisine gönderilen mektupları düzenli olarak İstanbul’a göndererek avantaj sağlamaktaydı.Kanuni bu ortamda duruma müdahale edecek ve onun yönlendirdiği birlikler Konya ovasında Bayezid’in ordusunu mağlup edecektir.Artık mağlup şehzade Bayezid’in Amasya’da da kalması mümkün değildi. Taht yolunda peş peşe başarısızlıklara uğrayan Bayezid dört oğlunu da yanına alarak Erzurum üzerinden hareketle Safevi Türk Devletine sığınacaktır.Bundan sonraki süreç Şah Tahmasp ile Osmanlı arasındaki pazarlıklara şahit olacaktır. Durumun savaş tehlikesi gösterdiğini fark eden Tahmasp teslim etmeyi kabul etmiş ancak öne sürdüğü şart biraz ilginç kalmıştır. Şah şehzadeyi Osmanlı padişahının memuruna teslim etmeyeceğine yemin ettiği için ancak şehzadenin adamına teslim edebileceğini söylemesi üzerine Selim’in adamı Ali Ağa’ya teslim edilmiştir.Son sahnede ise Bayezid önce oğullarını görmek istese de bu kabul görmeyecektir. Bayezid ve dört oğlunun boğulması ile şehzadenin taht serüveni sona erecek, haberin İstanbul’a ulaştırılması sonrasında başta dörtyüzbin altın olmak üzere çeşitli hediyeler şaha gönderilecektir. Amasya’da bulunan 3 yaşındaki bir diğer oğlu da Bursa’ya götürülerek orada boğulacaktır.

Kaynak : Ord. Prof.Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Belleten, Sayı 93, 1960

Bir Cevap Yazın