Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 7 Soru-Cevap

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zincirinde Lojistiğin Önemi Ünite 7 Soru-Cevap

Doğru cevaplar kalın punto ile belirtilmiştir.

1- Aşağıdakilerden hangisi, işletme stoklarının tedarik zinciri boyunca tüketicilere kadar konumlandırılması ve hareket ettirilmesi için gereken çabaları kapsamaktadır?

a. Pazarlama
b. Tutundurma
c. Lojistik
d. Taşımacılık
e. Stok yönetimi

2- Aşağıdakilerden hangisi, lojistiğin yedi doğrusundan biri değildir?

a. Doğru yer
b. Doğru üretici
c. Doğru miktar
d. Doğru şartlar
e. Doğru ürün

Aşağıdakilerden hangisi, lojistik faaliyetlerden birisi değildir?

a. Talep tahmini
b. Stok yönetimi
c. Depo yönetimi
d. Taşıma
e. Tutundurma

4- Aşağıdakilerden hangisi, lojistik hizmet satınalma yoluyla, bileşenlerin kendi uzmanlık alanına odaklanmaları mümkün kılan, lojistik trendlerden biridir?

a. Dış kaynak kullanımı
b. 3. Parti Lojistik
c. E-Lojistik
d. Tedarik zinciri entegrasyonu
e. İnternet ve teknolojinin etkisi

5- Aşağıdaki işletmelerden hangisi, fiziksel tedarik aşamasını yurtiçi ve yurtdışı giriş lojistiği olarak algılamakta ve kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılık faaliyetleri şeklinde planlamaktadır?

a. Ticaret işletmeleri
b. Sanayi işletmeleri
c. Endüstriyel işletmeler
d. 3. Parti Lojistik işletmeleri
e. Karma işletmeler

6- Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel lojistik süreçlerinde (satınalma, depolama, müşteri hizmetleri vb.) internet teknolojilerinin temel alındığı sistemdir?

a. Freight Forwarderlar
b. E-Lojistik
c. 2. Parti lojistik işletmeleri
d. Sosyal ağlar
e. Dış Kaynak Kullanımı

7- Aşağıdakilerden hangisi, “Lojistik Veritabanı Bileşenlerin”den biri değildir?

a. İşletme kayıtları
b. Yönetim
c. Depo yeri seçimi
d. Sektör/dış veriler
e. Sipariş işleme

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Tedarik zinciri yönetimi sadece ürünleri olması gereken yere ulaştırır
b. Tedarik zinciri sadece ürün depolamayı sağlar
c. Lojistik, sadece ürünleri taşımayı sağlar
d. Lojistik yönetimi tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinden biri değildir
e. Tedarik zinciri yönetimi lojistik yönetimine göre daha kapsamlıdır

9- Aşağıdakilerden hangisi, tedarik zinciri; etkin müşteri yanıtının, firmalar arasında kurulan koordinasyon sayesinde en düşük toplam maliyetle sağlanmasını hedefleyen yöntemlerden biridir?

a. Dış Kaynak Kullanımı
b. E-Lojistik
c. Tersine lojistik
d. Yayılmış üretim
e. Entegrasyon

10- Aşağıdakilerden hangisi, lojistiğin ötesine geçen tedarik zincirlerindeki işletme faaliyetlerinin bütünleştirilmesine ihtiyaç duyulan bütünleşme aşamalarından biri değildir?

a. Yaygın nokta
b. Temel çizgi
c. Fonksiyonel bütünleşme
d. İçsel bütünleşme
e. Dışsal bütünleşme

Lojistik, günümüzde tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir, sektörün en çok tanınan ve en büyük profesyonel organizasyonu olan Tedarik Zinciri Yönetimi Konseyi (Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP) ’ne göre lojistik; “müşteri isteklerini karşılamak üzere hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi” olarak tanımlanmıştır. Bir başka genel tanım da kolay hatırlanabilir tanım olarak, ingilizce literatürde “Seven Right” olarak bilinen “Yedi Doğru” tanımıdır. Bu tanıma göre; doğru ürünün, doğru miktarda, doğru şartlarda, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru müşteri için doğru maliyetle elde edilebilirliğini sağlama faaliyetlerinin bütünü, “lojistik” olarak adlandırılmaktadır

3PL (3. Parti Lojistik) işletmeleri, fiziksel tedarik aşamasını yurtiçi ve yurtdışı giriş lojistiği olarak algılamakta ve kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılık faaliyetleri şeklinde planlamaktadır. Bu safhada gümrükleme ve sigortalama gibi temel lojistik hizmetleri de bu işletmeler tarafından yürütülmektedir Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) ise, gerek üretim merkezi, gerek tedarikçiler, gerekse kendini müşteri olarak gören her bileşen, lojistik faaliyetlerin tamamını kendi bünyesinde gerçekleştirmek zorunda değildir, bunun yerine dış kaynak kullanarak, lojistik hizmet satın alma yoluyla, bileşenlerin kendi uzmanlık alanına odaklanmaları mümkün olmaktadır. E-lojistik; daha fazla bilgi ve hizmetin sunulduğu, geleneksel lojistiğin gelişmiş şeklidir. Daha açık bir anlatımla; geleneksel lojistik süreçlerinde (satınalma, depolama, müşteri hizmetleri vb.) internet teknolojilerinin temel alındığı sistemdir.

• Yönetim Bilgi Sistemi (MIS: Management Information System),
• Karar Destek Sistemi (DSS:Decision Suport System),
• Üst Düzey Yönetim Bilgi Sistemi (EIS: Executive Information System),
• B2B (Business to Business, İşletmeden-İşletmeye),
• B2C (Business to Consumer, İşletmeden-Müşteriye),
• Ekstranet,
• Depo Yönetim Sistemi (WMS: Warehouse Management Systems)

Bir Cevap Yazın