Plüton Kuramı

James Hutton önce İskoçya’da avukatlık eğitimi almasına, ardından doktor olmasına karşın, sonunda ünlü bir yerbilimci oldu. 1795’te Yer Kuramı’nı yayımladı. Bunda Kitab-ı Mukaddes’ teki tufan fikrine yer vermedi. Onun yerine Dünya’nın milyonlarca yılda yavaş yavaş değiştiğini ve bugün de değişmekte olduğunu ileri sürdü. Ona göre, yerkabuğu önce rüzgar, su, deprem ve yanardağ gibi doğal güçler tarafından aşındırıldı. Sonra, bu aşınmayla ortaya çıkan maddeler yerkabuğu üzerinde bir tabaka oluşturdu. En sonunda da Dünya’nın merkezinden gelen sıcaklık kayaç hareketlerine yol açtı. Bu da yeni anakaralar oluşturdu. Hutton, bu olaylar dizisinin hep sürdüğünü, dolayısıyla Dünya’nın kendisini durmadan yenildiğini ileri sürdü. Hutton’ın bu kuramına Roma yeraltı tanrısı Plüton’a atfen, Plüton Kuramı denmektedir. Werner’ın kuramında da dünyanın yaradılışının çok uzun bir zaman aldığı söylemekle birlikte, kuranın yine de Kitab-ı Mukaddes’teki tufanla bağlantısı kurulabilir. Oysa, Hutton’ın Kuramı, Kitab-ı Mukaddes’te yaradılışla ilgili olarak söylenenlerin olduğu gibi kabul edilmesini sorgular.

Bir Cevap Yazın