Yeni Kuramlar

Johannes Kepler Almanya’da doğdu. Avusturya’da, Graz’da matematik dersleri verdi, sonra Brahe’nin asistanı olmak için Prag’a taşındı. Brahe öldüğünde, gökbilimsel bulgularını Copernicus’un kuramlarını çürütmek için kullanmasını vasiyet ederek Kepler’e bıraktı.

Kepler, gezegenlerin yörüngeleri konusunda yıllarca çalıştı, fakat topladığı bilgiler ne Brahe’nin ne de Copernicus’un kuramına uyuyordu. Gezegenlerin Güneş’in çevresinde gerçekten daire çizmekle birlikte, bunun tam bir daire olmadığını, elips olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, gezegenler yol alırken hızlarının, Güneş’e olan uzaklıklarına bağlı olarak değiştiğini de gördü. Bunlar, Kepler’in gezegenlerin devinimiyle ilgili üç yasasının temelidir. Bunlardan başka, Güneş’ in gezegenlerin hareketi üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu da anladı.

Kepler bu kuramlarından birçoğunu, Yeni Gökbiliminin Özü (1621) adlı kitaplarında yayımladı. O sıralarda çoğu inean onyn fikirlerinin önemini anlayamadı, fakat yazdıkları daha sonra birçok gökbilimciyi derinden etkiledi. Newton, kendi çekim kuramını formülleştirirken Kepler’in yasalarından yararlandı.

Bir Cevap Yazın