Piyasa Dengesindeki Değişim: Arz Eğrisindeki Kaymalar

Piyasa Dengesindeki Değişim: Arz Eğrisindeki Kaymalar

Bir malın piyasa talep eğrisi değişmiyor iken, arzı etkileyen faktörlerin birinde meydana gelecek değişim karşısında malın piyasa arzı artarsa arz eğrisi sağa kayacak, bu kayma sonrasında hem piyasa denge miktarı hem de piyasa denge fiyat düzeyi değişecek, yeni piyasa dengesi daha düşük bir denge fiyatı ile daha yüksek bir denge miktarında kurulacaktır. Örneğin, bir malın üretim maliyetlerinin azaldığını varsayalım. Bu durumda ilgili malın piyasa arz eğrisi bir bütün olarak sağa kayacak ve arz edilen mal miktarı her bir fiyat düzeyi için artmış olacaktır. Üretim maliyetindeki bu azalışın piyasa dengesi üzerindeki etkisi Grafik 3.11’de gösterilmiştir. Üretim maliyetindeki azalış piyasa arz eğrisini sağa kaydırıp (S1’den S2’ye kaydırıp) piyasa talep eğrisi D’yi daha düşük bir denge fiyatı ve daha yüksek bir denge miktarında kesmesine neden olacaktır. Bu kayma sonrasında piyasa denge noktası E1’den E2’ye kayacaktır. Sonuç olarak piyasa denge fiyatı P1’den P2’ye düşmüş, piyasa denge miktarı da Q1’den Q2’ye çıkmış olacaktır.

Bir Cevap Yazın