Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi

Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi

Monopolcü rekabet piyasasında farklılaştırılmış ürünlerin birbirleriyle ikame edilebilir olduğunu ve ürünlerin ikame edilebilirliği arttıkça talebin fiyat esnekliğinin de arttığını ve bundan dolayı da söz konusu piyasada firmaların daha esnek olan bir talep eğrileri ile karşı karşıya kaldığını belirtebiliriz. Bu bağlamda monopolcü rekabet piyasasındaki firmalar için talep eğrisi monopol piyasasındaki talep eğrisine göre daha yatık ve daha esnektir. Bu durum aşağıda verilen Grafik 8.4’te rahatlıkla görülmektedir.

Monopolcü rekabet piyasasında da denge şartı (kârın maksimum olduğu nokta) marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu üretim düzeyi tarafından sağlanır. Grafikte bu şartın sağlandığı üretim düzeyinin Q1 üretim düzeyi olduğu görülmektedir. Dolayısıyla firma Q1 miktarda üretimi P1 fiyatından satarak kârını maksimize eder. Firmanın elde ettiği toplam hasılat ise malın fiyatı olan P1 ile Q1 miktarının çarpımından elde edilen P10Q1C alanı tarafından verilir. Firmanın birim başına katlandığı maliyeti ifade eden ortalama toplam maliyet ise 0A yüksekliğine eşittir. Böylece firmanın Q1 miktar üretimi gerçekleştirmek için katlandığı toplam maliyet A0Q1B alanı tarafında verilir. Elde edilen toplam kâr miktarı ise: toplam hasılatı gösteren P10Q1C alanının toplam maliyeti gösteren A0Q1B alanından çıkarılması sonucu elde edilen P1ABC alanı tarafından verilir. Bundan dolayı P1ABC alanı firmanın elde ettiği maksimum kâr miktarını gösterir.

Bir Cevap Yazın